Δράσεις

Μαυρόπευκα (Pinus nigra) στο Καλλίδρομο. (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Η δράση αυτή περιλαμβάνει ταυτοποίηση και χαρτογράφηση υψηλής χωρικής ανάλυσης όλων των ενδιαιτημάτων-στόχων του έργου στις περιοχές των ορέων Οίτη και Καλλίδρομο. Πριν από περίπου 10 χρόνια (1999-...

Εποχικό λιμνίο την Οίτη. (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Τα μεσογειακά εποχικά λιμνία είναι, εξ ορισμού, υδροβιότοποι που παρουσιάζουν μία εποχιακή υδρολογική περίοδο. Οι οικοσυστημικές λειτουργίες και, συνεπώς, οι οργανισμοί που διαβιούν σε αυτάεξαρτώνται...

Ο Ranunculus lateriflorus είναι χαρακτηριστικό είδος των εποχικών λιμνίων. (Φωτο: Νίκος Πέτρου)

Αυτή η δράση αφορά το βιοτικό τμήμα των οικοσυστημάτων των Μεσογειακών εποχικών λιμνίων των δύο βουνών. Περιλαμβάνει μία βασική μελέτη που θα προσδιορίσει την κατάσταση αναφοράς των βιοκοινοτήτων (...

Veronica oetaea* (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Η δράση αυτή αφορά στη διετή μελέτη του πληθυσμού της Veronica oetaea* στα εποχικά λιμνία στις περιοχές Λειβαδιές και Γρεβενό του όρους Οίτη προκειμένου να εκτιμηθεί η βασική κατάσταση...

Ορεινό λιβάδι στην Οίτη. (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Η δράση αφορά στην εκπόνηση μιας μελέτης της χλωριδικής σύνθεσης και δομής των λειβαδιών στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο, προκειμένου να καθοριστεί η κατάσταση αναφοράς (αρχική...

Αγελάδες σε ένα στεγνό εποχικό λιμνίο. (Φωτο: Κώστας Βιδάκης)

Σκοπός της δράσης είναι να καταγράψει και να μελετήσει την παρούσα κατάσταση των δασικών ανοιγμάτων στα οποία απαντώνται τα εποχικά λιμνία (3170*) και τα ορεινά λιβάδια (6210*, 6230*) στον Εθνικό...

Το Juniperus foetidissima είναι το χαρακτηριστικό είδος του τύπου οικοτόπου 9560*. (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Η δράση αυτή περιλαμβάνει μελέτη της σύνθεσης και δομής των δασών Juniperus foetidissima (9560*) και του πληθυσμού του Juniperus foetidissima, που είναι το χαρακτηριστικό (...

Η οδήγηση εκτός δρόμου απειλεί το εύθραυστο ενδιαίτημα της εποχικής λίμνης στη Σουβάλα του Καλλιδρόμου. (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Η δράση αυτή αφορά στην εκπόνηση προδιαγραφών για την προστασία των οικότοπων προτεραιότητας από τις απειλές που έχουν προσδιοριστεί, εκτός από την επέκταση των δασών.

Οι προδιαγραφές θα...

Η πληθυσμιακή κατάσταση του Μαύρου Δρυοκολάπτη στην Οίτη είναι άγνωστη. (Φωτο: Νίκος Πέτρου)

Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί στην ΖΕΠ (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR2440007 "ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΣΩΠΟΥ". Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να αξιολογήσει την...

Συλλογή τριχών αρκούδας στο πεδίο. (Φωτο: Α. Καραμανλίδης.ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

Η δράση αυτή έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει την παρουσία και να αξιολογήσει την κατάσταση του πληθυσμού της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos*), η οποία έχει εντοπισθεί αρκετές φορές στην περιοχή...

Καλλιέργειες στα όρια του δάσους στο Καλλίδρομο. (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Στόχοι αυτής της δράσης είναι:

  1. Να καθοριστούν το επίπεδο ενημέρωσης, οι αξίες, οι προτάσεις και οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη διατήρηση και προστασία αφ'  ενός του...
Καλλίδρομο: Ο λόφος του κάστρου της Μενδενίτσας με την κορυφή Ελαφοβούνι στο βάθος. (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Σκοπός της δράσης αυτής είναι να προσδιοριστεί και να περιγραφεί η διακυβέρνηση και το νομικό καθεστώς των περιοχών Natura 2000 με κωδικό GR244004 και GR244006. Η δράση θα ξεκινήσει με την έναρξη του...

Σελίδες

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα