Δράση Α.10 Μελέτη του πληθυσμού τhς Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos*) για τον καθορισμό των προδιαγραφών διαχείρισης

Συλλογή τριχών αρκούδας στο πεδίο. (Φωτο: Α. Καραμανλίδης.ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

Η δράση αυτή έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει την παρουσία και να αξιολογήσει την κατάσταση του πληθυσμού της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos*), η οποία έχει εντοπισθεί αρκετές φορές στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Οίτης και μία φορά στην περιοχή του Καλλίδρομου τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, θα συλλεγούν πληροφορίες σχετικά με την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία στην περιοχή, και θα καταγραφούν και θα χαρτογραφηθούν τα άγρια καρποφόρα δέντρα.

Μετά από επεξεργασία των πληροφοριών, η μελέτη θα παράγει τις επιστημονικές και τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τις κατάλληλες ενέργειες διαχείρισης (στο πλαίσιο της δράσης C.9)  και τα πρωτοκόλλα παρακολούθησης (δράση D.5). Η μελέτη θα γίνει από έναν βιολόγο, ο οποίος θα επισκέπτεται  την περιοχή μία φορά το μήνα, για ένα έτος. Εκτός από τα ευρήματα στο πεδίο (ίχνη, περιτώματα, παρουσία τριχών, γρατσουνιές στα δέντρα, κ.λπ.), θα διεξαχθούν συνεντεύξεις με ντόπιους κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, δασικούς υπάλληλους, υλοτόμους, κυνηγούς, καθώς και με άλλους χρήστες της περιοχής .
beneficiary responsible for implementation: 
Χάρτης των καταγεγραμμένων θανάτων αρκούδας την πενταετία 2003-2008. Πηγή: Ελένη Λάμπου/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα