Δράση Α.4 Μελέτη της δυναμικής του πληθυσμού της Veronica oetaea*

Veronica oetaea* (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Η δράση αυτή αφορά στη διετή μελέτη του πληθυσμού της Veronica oetaea* στα εποχικά λιμνία στις περιοχές Λειβαδιές και Γρεβενό του όρους Οίτη προκειμένου να εκτιμηθεί η βασική κατάσταση αναφοράς (αρχική κατάσταση) του φυτού. 

Η φαινολογία του φυτού θα καταγραφεί με διμηνιαίες παρατηρήσεις. Το μέγεθος του πληθυσμού θα εκτιμηθεί με τη χρήση μόνιμου πλέγματος (grid) 25x25 cm ή 50x50 cm με άμεση καταμέτρηση όλων των ατόμων σε όλες τις δειγματοληπτικές επιφάνειες (quadrats) κατά την κορύφωση της περιόδου άνθησης (μέσα Μαΐου με μέσα Ιουνίου ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες). Η χωρική κατανομή του είδους στα λιμνία θα συνδυαστεί με τα υδρογεωλογικά δεδομένα ώστε να προσδιοριστούν οι ειδικές οικολογικές απαιτήσεις του φυτού. 
 
Η επιβίωση των αρτιβλάστων θα εκτιμηθεί με παρακολούθησή τους σε πλέγματα 10x10 cm εντός του μεγαλύτερου μόνιμου πλέγματος. Η σχετική αναπαραγωγική επιτυχία και η βροχή σπόρων θα εκτιμηθούν με σήμανση και παρακολούθηση συγκεκριμένων ατόμων από την έναρξη της ανθοφορίας έως το τέλος της καρποφορίας. Η εναπόθεση σπόρων στο έδαφος θα μελετηθεί με δειγματοληπτική γεώτρηση και λήψη πυρήνα διαμέτρου 2 cm σε βάθος 5 cm. Τα δείγματα θα περαστούν από κόσκινα με κατάλληλη διάμετρο πόρων και θα γίνει άμεση καταμέτρηση των σπόρων της Veronica oetaea*. Το ποσοστό των βιώσιμων σπόρων θα προσδιοριστεί μέσω εργαστηριακών πειραμάτων φύτρωσης.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα