Συνοπτική περιγραφή

Παγωμένο ελατοδάσος στην Οίτη. (Φωτο: Nίκος Πέτρου)

Τίτλος:

Διατήρηση των δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» και στο «Όρος Καλλίδρομο» της Στερεάς Ελλάδας.

Στόχος:

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε επίπεδο ειδών, ενδιαιτημάτων και τοπίου.

Περιοχή:

Δύο βουνά της περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, η Οίτη και το Καλλίδρομο, που περιλαμβάνουν τρεις περιοχές του δικτύου Natura 2000 : «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ» (GR2440004), «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΣΩΠΟΥ» (GR2440007) και «ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ» (GR2440006).

Διάρκεια:

63 μήνες  (01-09-2012 to 30-11-2017)

Εταίροι:

Συντονιστής δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)

Συμπράττοντες δικαιούχοι:

  1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  3. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας – Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ)
  4. Αρκτούρος – Περιβαλλοντική Εταιρεία για την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Άγριας Ζωής (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ).

Συγχρηματοδότης:

Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου.

Προϋπολογισμός:

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.750.840 €

Οικονομική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1.309.840 €

 

Χάρτης της ευρύτερης περιοχής του έργου.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα