Δράσεις

Θέσεις αναψυχής θα δημιουργηθούν σε κατάλληλα σημεία στο Καλλίδρομο. (Φωτο: Χαράλαμπος Αλιβιζάτος)

Η δράση περιλαμβάνει την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης προκειμένου βα εμποδιστεί η πρόσβαση οχημάτων και να ελεγχθεί η πρόσβαση πεζών στους οικότοπους στόχους του έργου, και για να ελαχιστοποιηθούν οι...

Veronica oetaea* (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η αύξηση του πληθυσμού και της περιοχής εμφάνισης του απειλούμενου φυτού  Veronica oetaea* με την εισαγωγή του σε νέες τοποθεσίες.

Πρόκειται για μια...

Η έλλειψη βόσκησης επιτρέπει την επέκταση θάμνων Juniperus nana στα λιβάδια της Οίτης. (Φωτο: Νίκος Πέτρου)

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και της λειτουργίας των οικοσυστημάτων των ορεινών βοσκοτόπων (6210 *, 6230 *) και των εποχικών λιμνίων (3170 *) με παρεμβάσεις...

Η εποχική λίμνη στη Νεβρόπολη του Καλλιδρόμου. (Φωτο:. Γιώργος Πολίτης)

Η δράση αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή διαχειριστικών παρεμβάσεων με στόχο τη διατήρηση και προστασία των εποχικών λιμνίων (3170*).

Η δράση θα ξεκινήσει κατά το τρίτο έτος του έργου και...

Συλλογή σπόρων κυπαρισσιού για την παραγωγή φυταρίων που θα μπολιαστούν με έμβολα Juniperus foetidissima. (Φωτο: Γιώργος Μάντακας)

Πρόκειται για μια πιλοτική δράση αποκατάστασης, με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την αύξηση της έκτασης του οικότοπου με δάση  Juniperus foetidissima (9560 *) στον Εθνικό...

Στο Καλλίδρομο κάηκε μια μεγάλη έκταση πάνω από το οροπέδιο της Νευρόπολης. (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση των υποδομών πυροπροστασίας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο. Το σχέδιο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της δράσης Α.8 και θα ξεκινήσει κατά...

Κώνοι του Juniperus foetidissima. (Φωτο: Κώστας Βιδάκης)

Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας τράπεζας σπόρων των βασικών ειδών των οικοτόπων-στόχων του έργου, με σκοπό τον πολλαπλασιασμό τους για την αποκατάσταση των οικοτόπων. Η...

 Αιγωλιός σε τεχνητή φωλιά, από ένα παρόμοιο έργο στη Φινλανδία. (Φωτο: Νίκος Πέτρου)

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η αύξηση του πληθυσμού και η επέκταση της περιοχής εμφάνισης των ειδών της ορνιθοπανίδας Alectoris graeca, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, Picus canus...

Οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις μειώνουν τις ζημιές στα μελίσσια, εξαλείποντας έτσι μια από τις κύριες αιτίες σύγκρουσης αρκούδας και παραγωγών. (Φωτο: ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

Σκοπός της δράσης αυτής είναι να επιβεβαιώσει την παρουσία και να εξακριβώσει τη δυναμική του πληθυσμού της Καφέ Αρκούδας, να αυξήση την έκταση της περιοχής εμφάνισής της και να ελαχιστοποιήσει τις...

Δάσος Κεφαλληνικής Ελάτης στο Καλλίδρομο. (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Σκοπός της δράσης είναι η προετοιμασία δύο νομικών κειμένων για την περιγραφή του νομικού πλαισίου που είναι αναγκαίο για τη διατήρηση και τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 "Εθνικός...

Veronica oetaea* (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η παρακολούθηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του έργου στα εποχικά λιμνία (3170*) στο Όρος Καλλίδρομο και sτον Εθνικό Δρυμό Οίτης.

Οι υδρογεωλογικές...
Εργασία πεδίου στα ορεινά λιβάδια της Οίτης. (Φωτο: Eugene Shogolev)
Σκοπός της δράσης αυτής είναι η παρακολούθηση των επιπτώσεων από τις  παρεμβάσεις του έργου στους ορεινούς λειμώνες (6210*, 6230*) στα όρη Καλλίδρομο και Οίτη. 
 
Η σύνθεση...

Σελίδες

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα