Νέα

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποστηρίζει το έργο

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποστηρίζει το έργο και συγκεκριμένα την ιδία συμμετοχή του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ σε αυτό. Με την απόφαση αυτή, που ελήφθη μετά από αίτημα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, το ΄Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συμβάλει στην προστασία της καφέ αρκούδας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης, νοτιότερο σημείο εξάπλωσής του είδους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

08/12/2015
Η παράδοση των βιβλίων (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)

Μετά από εκτενή έρευνα και συζητήσεις, αποφασίσθηκε ότι το Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών για το Όρος Καλλίδρομο (δράση Ε.2) θα εγκατασταθεί στο κτίριο, στο οποίο στεγάζεται η βιβλιοθήκη του Συλλόγου Νέων, στο Παλαιοχώρι Δωριέων Φθιώτιδας. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του έργου, το εν λόγω κέντρο επρόκειτο να εγκατασταθεί στο δημοτικό σχολείο της Μενδενίτσας. Δυστυχώς όμως αυτό είναι πλέον ανέφικτο, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που υπέστη το ιστορικό κτίριο του σχολείου από τους σεισμούς του Αυγούστου του 2013.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας συνεργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης με τον Σύλλογο Νέων και άλλους συλλόγους του Παλαιοχωρίου, στις 11 Αυγούστου 2015 ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας, Γιώργος Πολίτης, παρέδωσε στον Σύλλογο Νέων μεγάλο αριθμό βιβλίων και περιοδικών (επιστημονικών, ιστορικών, λογοτεχνικών κ.ά.) ως δωρεά της ΕΕΠΦ, του προέδρου της Νίκου Πέτρου, του ιδίου και του φίλου της Εταιρείας, καθηγητή φιλολόγου Χαράλαμπου Ποθουλάκη, για τη δανειστική βιβλιοθήκη του συλλόγου.

29/11/2015
Ξεκίνησε η παρακολούθηση των τεχνητών φωλιών (Φωτο: Γιώργος Πολίτης)
Μέσα στον Οκτώβριο ολοκληρώθηκε η παρακολούθηση των τεχνητών φωλιών που τοποθετήθηκαν τον Νοέμβριο του 2014 στον Εθνικό Δρυμό Οίτης. Από τις 30 φωλιές που ελέχθηκαν καμιά δεν είχε ίχνη εγκατάστασης κατα την αναπαραγωγική περίοδο του 2015. Η ομάδα του έργου συλλέγει χρήσιμα στοιχεία για την εκπόνηση του οδηγού διαχείρισης των πέντε ειδών της ορνιθαπανίδας  που είναι στόχοι του έργου.
05/11/2015
Οργανώθηκε η τρίτη συνάντηση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Μερών (Φωτο: Χρήστος Παπαλεξίου)

Στις 11 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  η τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Mερών του έργου στην Λαμία. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλογικών φορέων, κτηνοτρόφων, κυνηγών και μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων. Στόχος της συνεδρίασης ήταν να συζητηθούν διάφορα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του έργου. Την παρουσίαση των επιτευγμάτων του έργου ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής και καταγράφηκαν οι απόψεις τους.

11/05/2015
Μελέτη της δομής των πληθυσμών του Juniperus foetidissima (Φωτο: Γιώργος Μάντακας)

Για τις ανάγκες της μελέτης της δομής των πληθυσμών του Juniperus foetidissima στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε δένδρα στις θέσεις «Φακίτσα» και «Τράπεζα». Mετρήθηκαν εκτός των άλλων στοιχείων, το ύψος, η στηθιαία διάμετρος, ενώ λήφθηκαν τρυπανίδια για την εκτίμηση της ηλικίας. 

01/04/2015
Υποβολή της έκθεσης προόδου στην ΕΕ (Φωτο: Χρήστος Γεωργιάδης)

Στις 17 Δεκεμβρίου 2014 κατατέθηκε η Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου του έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Έκθεση αυτή είναι η δεύτερη από τις πέντε που θα υποβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.  

21/02/2015
Τοποθετήθηκαν οι πρώτες 30 τεχνητές φωλιές στην περιοχή του έργου (Φωτο: Νίκος Πέτρου)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης C.8 τοποθετήθηκαν συνολικά 30 φωλιές σε συγεκριμένες θέσης στην ΖΕΠ της Οίτης. Πιο συγεκριμένα είκοσι φωλιές τοποθετήθηκαν για τον Αιγωλιό (Aegoliusfunereus) και δέκα για τον  Λευκονότη Δρυοκολάπτη (Dendrocoposleucotos). Θα γίνει προσπάθεια να τοποθετηθούν και οι υπόλοιπες φωλιές στις θέσεις που προτείνονται από την ορνιθολογική μελέτη πριν την αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου.Οι τεχνητές φωλιές θα παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

21/02/2015
Παρουσίαση του έργου στο Ρέθυμνο (Φωτο: Λεωνίδας Κόλλας)

Το έργο παρουσιάστηκε από τον Διευθυντή του στην παγκόσμια συνάντηση των εθνικών χειριστών του προγράμματος GreenKey που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 20 Οκτωβρίου. Την παρουσίαση παρακολούθησαν πάνω από πενήντα άτομα από τριάντα τρεις διαφορετικές χώρες.

21/02/2015
Πραγματοπoιήθηκε το σεμινάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευση“Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές” (Φώτο: Ηλίας Δημητριάδης)

Την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η ΕΕΠΦ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Φθιώτιδας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας - Υπάτης, οργάνωσε σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο “Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές”. Το σεμινάριο παρακολούθησαν περισσότεροι από εβδομήντα εκπαιδευτικοί του Νομού Φθιώτιδας.

18/02/2015
Εκτίμηση του άριστου καθεστώτους βοσκησης (Φωτο: Γιώργος  Λυριντζής)

Για την εκτίμηση του άριστου καθεστώτος βόσκησης, με στόχο τη διαχείριση των ποολίβαδων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας τους, συλλέχθηκαν δείγματα, στην Οίτη και το Καλλίδρομο, και μετρήθηκαν στο εργαστήριο, η φυτοκάλυψη και η βιομάζα εντός και εκτός των κλωβών. Οι σχεδιαζόμενοι χειρισμοί περιλαμβάνουν δύο βαθμούς βοσκοφόρτωσης, που αντιστοιχούν σε μέτρια (στο επίπεδο της βοσκοικανότητας) και έντονη (δύο φορές το επίπεδο της βοσκοικανότητας) βόσκηση, καθώς και τον μάρτυρα (μη βόσκηση), σε μη ανορθωμένα και ανορθωμένα ποολίβαδα με ελεγχόμενη καύση ή με αραίωση (κοπή) των θάμνων και ζιζανίων.

18/02/2015

Σελίδες

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα