Νέα

Φωτογραφία : Αλεξάνδρα Σωλομού

Το διήμερο 3 και 4 Ιουνίου 2017 υλοποιήθηκε επιτυχώς, από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, το τέταρτο σεμινάριο με τίτλο: «Δράσεις βελτίωσης των ορεινών βοσκοτόπων της Οίτης και ορθολογική διαχείρισή τους». Το σεμινάριο απευθυνόταν σε αγρότες-κτηνοτρόφους και πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Λαμιέων. Ειδικότερα, το αντικείμενο του σεμιναρίου αφορούσε: α) το έργο LIFE – ForOpenForests και τις δράσεις του για τη βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων της Οίτης, με σκοπό τη βόσκηση αγροτικών ζώων και β) τα αποτελέσματα των δράσεων για τη βόσκηση  των ορεινών βοσκοτόπων της Οίτης και προτάσεις για την εφαρμογή ορθολογικής διαχείρισής τους. Συμπερασματικά, οι ομιλητές τόνισαν ότι η κτηνοτροφική δραστηριότητα της Οίτης είναι σημαντική για τη διατήρηση των δασικών διακένων και της βιοποικιλότητας στους οικοτόπους των ποολίβαδων, αλλά πρέπει να οργανωθεί σε ορθολογική βάση προκειμένου να μη ζημιώνεται το δάσος. 

13/06/2017
Φωτογραφία : Γιώργος Μάντακας

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΜΔΟ) διοργάνωσε στις 24-26 Απριλίου 2017, στο "Παπακώστειο" Πολιτιστικό και Πνευματικό κέντρο Αμφίκλειας, σεμινάριο για την ενημέρωση αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων σχετικά με τη «Συνύπαρξη της Ζωικής παραγωγής και του Φυσικού Περιβάλλοντος». Τις δύο πρώτες μέρες πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από ειδικούς στα θέματα ομιλητές (π.χ. μελισσοκομία,  κτηνοτροφία, πιστοποίηση ζωικών προϊόντων, βασικές αρχές της νέας ΚΑΠ, ενισχύσεις  κ.ά.) και  την  τρίτη  μέρα πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη σε βοσκοτόπους του Καλλίδρομου. 

29/05/2017

Η βερονίκη της Οίτης (Veronica oetaea*) βρίσκεται πλέον και στο λιμνίο της Λούκας! Η πρώτη σπορά της στο λιμνίο έγινε το φθινόπωρο του 2016 στο πλαίσιο της δράσης C.2. Στις 5 Μαΐου, η ομάδα του ΕΚΠΑ επισκέφθηκε τη Λούκα και παρατήρησε 10 - 20 άτομα του φυτού στο τέλος της ανθοφορίας - αρχή της καρποφορίας. Φαίνεται λοιπόν ότι η προσπάθεια εγκατάστασής της στη Λούκα είχε επιτυχία! Η ομάδα του ΕΚΠΑ θα παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη του νέου πληθυσμού του φυτού στη Λούκα.

18/05/2017
Στις 04/02/2017 ολοκληρώθηκε από την ομάδα της Δρ. Ειρήνης Βαλλιανάτου η "φθινοπωρινή" σπορά στα εποχιακά λιμνία του Καλλιδρόμου στο πλαίσιο της δράσης C4 που έχει αναλάβει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η σπορά είχε αναβληθεί επανειλημμένα, αφ+ού τα λιμνία πέρασαν φέτος απότομα από την ξηρή φάση στον πάγο. Μαζί με την κυρία Βαλιανάτου συνέβαλαν στην σπορά οι συνεργάτες της Δημήτρης Μπουμπούκης και Θανάσης Κομνηνός, Συγκεκριμένα η ομάδα έσπειρε τα χαρακτηριστικά είδη των εποχιακών λιμνίων Verbena supina, Heliotropioum supinum και Myosurus minimus. Οι σπόροι προέρχονται από συλλογές του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της δράσης C7.
 
Δράση C.7 Ex situ διατήρηση και διάδοση των βασικών ειδών των οικότοπων στόχων * 12/02/2017

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, από τις 12 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2016, μικρής διάρκειας σεμινάριο, το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στα Λουτρά Υπάτης για την ενημέρωση των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων σχετικά με την με τίτλο «Αξιοποίηση βοσκοτόπων Οίτης και Καλλίδρομου για την παραγωγή ζωικών προϊόντων ποιότητας». Το συμπέρασμα αυτού του σεμιναρίου ήταν η διατήρηση των παραδοσιακών μορφών εκτατικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας ότι αποτελεί σημαντικό παραγωγικό κεφάλαιο. Ταυτόχρονα, η διατήρηση των παραδοσιακών μορφών εκτατικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και έλξης ορεινών επισκεπτών όχι μόνο λόγω της διάθεσης προϊόντων υψηλής ποιότητας αλλά και λόγω των ισχυρών και μοναδικών πολιτισμικών στοιχείων με τα οποία αυτές συνδέονται.

05/01/2017
Φωτογραφία : Αλεξάνδρα Σωλομού

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2016, μικρής διάρκειας σεμινάρο, τα οποία διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την ενημέρωση των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων σχετικά με την ορθολογική διαχείριση των ορεινών βοσκοτόπων Οίτης και Καλλίδρομου για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στο πλαίσιο του έργου.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του σεμιναρίου, που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μώλου, αφορούσε στην ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη Νέα ΚΑΠ, σχετικά με την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων, ιδιαίτερα των ορεινών συγκροτημάτων Οίτης και Καλλίδρομου. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τα ορεινά λιβάδια στο Καλλίδρομο με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για το συγκεκριμένο θέμα. 

26/09/2016

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 18 έως 20 Μαΐου 2016, η δικτύωση και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από την υλοποίηση των έργων Life+ "Αποκατάσταση και Διατήρηση του Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας 9562* Ελληνικά Δάση Αρκεύθου (Juniperus excelsae) στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών" και Life+ "Διατήρηση των δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» και στο «Όρος Καλλίδρομο» της Στερεάς Ελλάδας". Η συνάντηση υλοποιήθηκε στα  Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού (Ε.Δ.) Οίτης στα Λουτρά Υπάτης, όπου παρουσιάστηκαν τόσο οι δράσεις του Φορέα όσο και του προγράμματος Life ForOpenForests. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μετάβαση των συμμετεχόντων (Δρ. Γεώργιος Καρέτσος, Δρ. Βασίλειος Παπαναστάσης, Δρ. Γεώργιος Λυριντζής, Γεώργιος Μάντακας-DSPU, Δρ. Αλεξάνδρα Σολωμού, Ειρήνη Κουτσέρη-MSc, Αννίτα Λογοθέτη-MSc και Δρ. Γεώργιος Φωτιάδης) στον Ε.Δ.Οίτης και στο όρος Καλλίδρομο με σκοπό την επιτόπια παρουσίαση των ήδη υλοποιημένων έργων και την περαιτέρω συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το συγκεκριμένο θέμα. 

15/06/2016

Το διήμερο 16 και 17 Μαΐου 2016 υποδεχτήκαμε μέλη της ομάδας του έργου LIFE13 NAT/CY/000176 «Βελτίωση των πεδινών δασικών βιοτόπων για τα πουλιά στην Κύπρο» (www.lifeforbirds.eu), στο πλαίσιο της δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών. 

Η δράση της δικτύωσης περιλάμβανε συναντήσεις στα γραφεία της ΕΕΠΦ και του Φορέα Διαχείρισης της Οίτης, και επισκέψεις στο πεδίο, στο Καλλίδρομο και στην Οίτη. Στα γραφεία της ΕΕΠΦ παρουσιάστε η πορεία υλοποίσης και των δύο έργων καθώς και τα μέχτι τώρα αποτελέσματα. Η επίσκεψη στην περιοχή του έργου ξεκίνησε με την συνάντηση στα γραφεία του Φορέα Διααχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, όπου τα στελέχη του παρουσίασαν τις δράστηριότητες του Φορέα για την προστασία της περιοχής. Οι συνεργάτες από την Κύπρο επισκέφτηκαν την Οίτη και το Καλλίδρομο και είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται στο πεδίο από μέλη της ομάδας του έργου ForOpenForests. 

 
 
 
 
 
11/06/2016

Στις 29 έως 31 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε δικτύωση και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από την υλοποίηση των έργων Life+ "Αποκατάσταση και Διατήρηση του Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας 9562* Ελληνικά Δάση Αρκεύθου (Juniperus excelsae) στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών" και Life+ "Διατήρηση των δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» και στο «Όρος Καλλίδρομο» της Στερεάς Ελλάδας". Η συνάντηση σημείωσε επιτυχία και πραγματοποιήθηκε τόσο στα  Γραφεία της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών στην περιοχή Λαιμός όσο και στους οικότοπους της αρκεύθου. Σε αυτή τη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι δράσεις και η πρόοδος του έργου  LIFE+ JunEx και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών παρουσίασαν, η Ειρήνη Κουτσέρη (MSc) στην αίθουσα συσκέψεων και η Αννίτα Λογοθέτη (MSc) στο πεδίο και από το ΕΚΒΥ, που είναι εταίρος του προγράμματος, ο Δρ. Πέτρος Κακούρος. Από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων-ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» η Δρ. Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, Τακτική Ερευνήτρια- Αναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος, ο  Γιώργος Μάντακας (DSPU) και η Δρ. Αλεξάνδρα Σολωμού παρουσίασαν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των δράσεων του προγράμματος LIFE+ ForOpenForests που υλοποιεί το ΙΜΔΟ.

02/05/2016

Στις 31 Μαρτίου 2016 κατατέθηκε η Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου του έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Έκθεση αυτή είναι η τρίτη από τις πέντε που θα υποβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.   

08/04/2016

Σελίδες

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα