Πρόοδος για τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο -Σεπτέμβριο 2019

Δράση C.1:

Η δράση ολοκληρώθηκε (περιλαμβάνει περιοχές πάρκινγκ, χώρους πρασίνου και αναψυχής, δύο μονοπάτια, ενημερωτικά σταντς και πινακίδες). 

Δράση C.6:

Οι δύο χώροι φύλαξης έχουν διαρθρωθεί. Αναφορικά με τις δύο δεξαμενές νερού, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Λαμίας αποφάσισαν να τοποθετήσουν πλαστικές δεξαμενές. 

Δράση C.7:

Συνέχιση των πειραμάτων σχετικά με τη βλάστηση σπόρων και συλλογή σπόρων του είδους Pinus nigra από το όρος Καλλίδρομο.

Δράση D.1

Επεξεργασία στοιχείων που έχουν συλλεχθεί στο πεδίο. Ποικίλες επισκέψεις σε προσωρινές λίμνες που έχουν δημιουργηθεί στην Οίτη και στο Καλλίδρομο.

Δράση E.1

Ο Αρκτούρος έχει προετοιμάσει τη διοργάνωση ενός τριήμερου σεμιναρίου στο Νυμφαίο, στις 1, 2 και 3 Νοεμβρίου, με αντικείμενο την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Κέντρο αποκατάστασης της καφέ αρκούδας και το Κέντρο αναπαραγωγής των Ελληνικών Ποιμενικών. Στο σεμινάριο θα συμπεριληφθούν επιμορφωτικές δραστηριότητες σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το προσωπικό του Αρκτούρου και της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης. Αυτή η δραστηριότητα δεν είχε προβλεφθεί στους αρχικούς σχεδιασμούς, αλλά μετά από συζητήσεις με τους ειδικούς του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας-Υπάτης και λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία των τριών προηγούμενων σεμιναρίων που οργανώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, κρίθηκε θεμιτό να υλοποιηθεί ένα επιπλέον σεμινάριο. Το σεμινάριο θα ακολουθεί τα πρότυπα και τους στόχους του project, καθιστώντας το αναπόσπαστο κομμάτι των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της παρούσας Δράσης. Το σεμινάριο πρόκειται να υλοποιθεί τον Οκτώβριο του 2019.

Δράση E.4

Υποδράση 1: Εκπαίδευση σε in situ οικοτόπους και στην παρακολούθηση και αποκατάσταση ειδών.

Διοργανώθηκε ένα εργαστήριο διάρκεια έξι ημερών σχετικά με in situ οικοτόπους, παρακολούθηση και αποκατάσταση ειδών, από τις 29/7 έως τις 3/8 στην Υπάτη σχετικά με την Οίτη. (Το σχετικό εργαστήριο σχετικά με το καλλίδρομο θα διοργανωθεί τον Νοέμβριο). Η ομάδα του έργου παρουσίασε τις μεθόδους παρακολούθησης που ακολουθούνται σχετικά με τα είδη προτεραιότητας και τους οικοτόπους στους οποίο εστειάζει το έργο. Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου επισκέφτηκαν την περιοχή που περιλαμβάνεται στο έργο και ενημερώθηκαν σχετικά.

Υποδράση 2: Εκπαίδευση και επιμόρφωση των ενδιαφερόμενων στην αειφορική διαχείριση βοσκοτόπων σύμφωνα με τους σκοπούς και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του project.

Προετοιμασία για τη διοργάνωση του 8ου σεμιναρίου στη Λαμία. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου. 

Δράση F.5: 

Στις 16 Σεμπτεμβρίου, το έργο LIFE PRIMED οργάνωσε μία εκδήλωση δικτύωσης στο Τμήμα της Βιολογίας Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Sapienza. Εμπειρογνώμωνες από την Ελλάδα (π.χ. επίσημοι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκπρόσωποι του έργου) και εμπειρογνώμωνες από την Ιταλία είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν έργα LIFE τα οποία υλοποιούνται αυτήν την στιγμή, ή έχουν ολοκληρωθεί (Βλ. Παράρτημα 1). Συναλικά, 7 έργα LIFE παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της εβδομάδας. Τη συνάντηση συντόνιζε ο κ. Vito Emanuele Cambria από την πλευρά της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, στο πλαίσο του έργου LIFE PRIMED, αλλά και σε συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Βιολογίας Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Sapienza στη Ρώμη. Παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα έργα: LIFE ForOpenForests (www.foropenforests.org), LIFE PRIMED (www.lifeprimed.eu), LIFE Natura Themis (www.lifethemis.eu), LIFE Kalliope (www.facebook.com /LifeCalliope.it/), LIFE ASAP (www.lifeasap.eu/), LIFE PonDerat (www.ponderat.eu/), LIFE IP GESTIRE 2020 (www.naturachevale.it). Στις 18 Σεπτεμβρίου, μια επίσκεψη πεδίου διοργανώθηκε στο Palo Laziale με σκοπό να εξακριβωθούν οι δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή μέχρι τώρα στα πλαίσια του LIFE PRIMED, αλλά και να κοινοποιήσει βέλτιστες πρακτικές σχετικά με άλλες δραστηριότητες αποκατάστασης.

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Οκτώβριος, 2019

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα