Δράση E.1 Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

Περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών δημοτικού. ( Φωτο: Άρης Βιδάλης)
 
Η δράση αυτή έχει ως στόχο την ουσιαστική εφαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας και συμμετοχής που θα διαμορφωθεί από την δράση Α.11. Σκοπός της είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η βελτίωση της γνώσης σχετικά με τους οικοτόπους και τα είδη στόχους του έργου. Κατά συνέπεια, η δράση αυτή  θα αναδείξει την  αξία τους και θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ντόπιων κατοίκων στη διατήρηση και προστασία τους. Επιπρόσθετα, θα βοηθήσει στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Η δράση έχει ως στόχο τόσο τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και το ευρύ κοινό (επισκέπτες και τοπικό πληθυσμό) όλων των ηλικιών. Περιλαμβάνει την παραγωγή και διανομή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού, την προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σχεδιασμένων ανάλογα με τις ομάδες στόχους. Οι επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές αυτές δραστηριότητες θα προσαρμοστούν στις κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται από τη δράση Α.11.
 
Οι δραστηριότητες που προβλέπονται  στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι:
 1. Παραγωγή και διανομή  έγχρωμων φυλλαδίων με πληροφορίες για τους οικοτόπους και τα είδη στόχους του έργου, καθώς και για τις δράσεις διατήρησής τους. Θα παραχθούν συνολικά 4.000 φυλλάδια (3.000 στα Ελληνικά και 1.000 στα Αγγλικά) για κάθε μία από τις δύο περιοχές υλοποίησης του έργου, τον Εθνικό Δρυμό Οίτης και το  Όρος Καλλίδρομο. Αυτά θα διανεμηθούν στα Κέντρα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης (δράση Ε.2), στα γραφεία των Τοπικών Αρχών, στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις τοπικές ΜΚΟ, σε λέσχες  και συλλόγους  που ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες (ορειβασία, οδήγηση εκτός δρόμου, ποδηλασία, κυνήγι), ξενοδοχεία και τουριστικούς φορείς και σε κέντρα ενημέρωσης. Επιπρόσθετα, μέρος του υλικού θα διανεμηθεί σε επιστημονικά συνέδρια, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου (δράση Ε.5).
 2. Παραγωγή και διανομή 2.500 έγχρωμων φυλλαδίων με πληροφορίες για την Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos*).
 3. Παραγωγή και διανομή έγχρωμων αφισών, που θα παρουσιάζουν τους οικοτόπους και τα είδη στόχους του έργου και θα προωθούν την διατήρησή τους. Θα παραχθούν συνολικά 1.000 αφίσες (800 στα Ελληνικά και 200 στα Αγγλικά). Θα διανεμηθούν στα γραφεία των Τοπικών Αρχών, στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καθώς και σε σχολεία, ξενοδοχεία και κέντρα τουριστικής ενημέρωσης.
 4. Παραγωγή και διανομή ενός βίντεο διάρκειας 20 λεπτών για κάθε μία από τις δύο περιοχές υλοποίησης του έργου, το οποίο θα παρουσιάζει τους οικοτόπους και τα είδη στόχους του έργου, το καθεστώς προστασίας τους, τις παρεμβάσεις διαχείρισης του έργου και έναν κώδικα συμπεριφοράς για τους επισκέπτες στις περιοχές αυτές. Τα βίντεο θα είναι διαθέσιμα στα δημόσια κέντρα ενημέρωσης και εκπαίδευσης (δράση Ε.2), στα γραφεία των Τοπικών Αρχών, στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις τοπικές ΜΚΟ και τους τουριστικούς φορείς.
 5. Παραγωγή 2.000 t-shirts με εικόνες των ειδών στόχων του έργου και διανομή τους σε μαθητές των τοπικών κοινοτήτων.
 6. Τοποθέτηση δύο ενημερωτικών πινακίδων που θα περιγράφουν το έργο σε στρατηγικές τοποθεσίες, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες στο κοινό μέσα στα όρια του Εθνικού Δρυμού Οίτης και της περιοχής Natura 2000 στο Καλλίδρομο.
 7. Προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα διανέμονται στις τοπικές εφημερίδες και τις ιστοσελίδες δελτία τύπου σχετικά με το έργο και τις δράσεις του τακτικά (τουλάχιστον ετησίως). Θα ενημερώνονται οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί για τις εκδηλώσεις του έργου (κυρίως τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες) ώστε να τις μεταδίδουν.
 8. Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλους εκπαιδευτές (δύο διήμερα σεμινάρια) σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας. Η πρώτη μέρα των σεμιναρίων θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις του φυσικού περιβάλλοντος των δύο περιοχών υλοποίησης του έργου, με έμφαση στους οικοτόπους και τα είδη στόχους του έργου και τα ζητήματα που αφορούν στη διατήρηση τους. Θα ακολουθεί εργαστήριο, στο οποίο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σχετικά οικολογικά εκπαιδευτικά εργαλεία και εμπειρίες. Η δεύτερη μέρα των σεμιναρίων θα περιλαμβάνει επίσκεψη στο πεδίο και εξερεύνηση των οικοτόπων και των ειδών στόχων του έργου.
 9. Οργάνωση δύο διήμερων εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εκπροσώπους του τουρισμού, ένα στην Οίτης και ένα στο Καλλίδρομο, τουλάχιστον έναν χρόνο μετά την έναρξη του έργου. Θα περιλαμβάνουν μια μέρα με παρουσιάσεις σχετικά με το φυσικό περιβάλλον, τους οικοτόπους και τα είδη στόχους του έργου και τη διατήρηση τους, καθώς και μια μέρα με παρουσιάσεις στο πεδίο.
 10. Δύο μονοήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια για κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, και άλλους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη σημασία της Καφέ Αρκούδας και της άγριας ζωής, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το ζωικό κεφάλαιο και τα κέρδη που μπορεί να αποφέρει η διατήρηση της άγριας ζωής.
 11. Οργάνωση τεσσάρων μονοήμερων τοπικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, δύο στην αρχή και δύο στο τέλος του έργου, στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Καλλίδρομο. Θα περιλαμβάνουν παρουσίαση του έργου, των στόχων και των δράσεών του, και συζήτηση.
 12. Οργάνωση πέντε μονοήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών για μαθητές από τοπικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας.
Πάντα θα γίνεται αναφορά  στην οικονομική υποστήριξη του έργου LIFE+ με εμφάνιση των λογότυπων του LIFE και του δικτύου NATURA 2000 σε όλα τα παραδοτέα και τις δραστηριότητες της εν λόγω δράσης χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του έργου.
 

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα