Πρόοδος για τον μήνα Οκτώβριο 2018

Δράση C.1:

Η αξιολόγηση των προσφορών ολοκληρώθηκε. Η σύμβαση εκτιμάται ότι θα υπογραφεί στις 20 Νοεμβρίου.

Δράση C.4:

Επίσκεψη των εποχικών λιμνίων σε Mourizo Mouriza και Νεβρόπολη προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση των φράχτων μετά τις ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις. 

Δράση D.3:

Συλλογή δεδομένων σύμφωνα με το πρωτόκολλο παρακολούθησης για κάθε επιλεγμένο μεμονωμένο δέντρο κέδρου που πραγματοποιήθηκε για την παρακολούθηση της επίδρασης των παρεμβάσεων διαχείρισης της δράσης C.5. Με άλλα λόγια τα αποτελέσματα των μοσχευμάτων και της νέκρωσης των ελάτων στα μεμονωμένα δέντρα Juniperus foetidissima που παρακολουθούνται στην τοποθεσία Τσούκα στο βουνό Οίτη.

Δράση E.1:

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Στυλίδας-Υπάτης στις 31 Οκτωβρίου. Σχεδιασμός μαθητικών εκπαιδευτικών επισκέψεων τόσο στην Οίτη όσο και στο Καλλίδρομο κατά τη διάρκεια του 2018 και διοργάνωση του σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς το Δεκέμβριο.

Δράση Ε.4:

Υποδράση 2: Εκπαίδευση και κατάρτιση των ενδιαφερομένων μερών στη βιώσιμη διαχείριση των βοσκοτόπων σύμφωνα με τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου.

Συμμετοχή και παρουσίαση της αφίσας στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Rangeland (9-12 Οκτωβρίου 2018, Λάρισα, Ελλάδα).

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Οκτώβριος, 2018

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα