Πρόοδος για τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο - Μάρτιο 2019

Δράση C.7:

Συνέχιση πειραμάτων σχετικά με τη βλάστηση σπόρων και συλλογή σπόρων του είδους Pinus nigra από το όρος Καλλίδρομο.

Δράση D.1:

Επεξεργασία στοιχείων που έχουν συλλεχθεί στο πεδίο.

Δράση E.1

Στις 8 Μαρτίου, οι εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, συμμετείχαν σε συνάντηση εργασίας με τον επικεφαλής με σκοπό να συζητήσουν τις τελικές λεπτομέρειες σχετικά με την ταινία μικρού μήκους. 

Στις 6, 7 και 8 Μαρτίου, η ομάδα της περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Αρκτούρου επισκέφτηκε στο σύνολο 6 σχολεία της Λαμίας, με σκοπό την παρουσίαση του project στους μαθητές και στους δασκάλους τους. Δόθηκαν στους μαθητές πόστερ του project, υλικό το οποίο είχε προετοιμαστεί από το προσωπικό του Αρκτούρου. Από τις 26 έως τις 29 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθούν ακόμη 11 επισκέωεις σε σχολεία. 

Δράση E.4: 

Υποδράση 2: Εκπαίδευση ενδιαφερόμενων στην αειφορική διαχείριση βοσκοτόπων σύμφωνα με τους σκοπούς και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του project.

Προετοιμασίες για το σεμινάριο το οποίο θα διεξαχθεί στον Γοργοπόταμο τον Ιούνιο (π.χ. λεπτομέρειες του προγράμματος, χώρος, ομιλητές κ.λπ.). Οι εμπειρογνώμονες του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων επισκέφτηκαν τον Γοργοπόταμο με σκοπό να προετοιμάσουν το σεμινάριο. 

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Απρίλιος, 2019

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα