Πρόοδος για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2019

Δράση C.1: 

Προετοιμασία των πινακίδων που θα τοποθετηθούν στις ζώνες προτεραιότητας στην Οίτη και στο Καλλίδρομο. Ο συνεργαζόμενος υπεργολάβος έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού των κατάλληλψν υποδομών που σχετίζονται με αυτή τη δράση. Σύμφωνα με τους προγραμματισμούς, όλες οι προβλεπόμενες δραστηριότητες της δράσης θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του Ιουλίου 2019.

Δράση C.6:

Δείτε σχετικά την περιγραφή της Δράσης C.1.

Action C.7:

Συνέχιση των πειραμάτων σχετικά με τη βλάστηση σπόρων και συλλογή σπόρων του είδους Pinus nigra από το όρος Καλλίδρομο.

Action D.1: 

Επεξεργασία στοιχείων που έχουν συλλεχθεί στο πεδίο. Ποικίλες επισκέψεις σε προσωρινές λίμνες που έχουν δημιουργηθεί στην Οίτη και στο Καλλίδρομο.

Δράση E.1:

Η οργάνωση Αρκτούρος πρότειται να υλοποιήσει ένα σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς, διάρκειας δύο ημερών, στην περιοχή του Νυμφαίου. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Κέντρο αποκατάστασης της καφέ αρκούδας και το Κέντρο αναπαραγωγής των Ελληνικών Ποιμενικών. Στο σεμινάριο θα συμπεριληφθούν επιμορφωτικές δραστηριότητες σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το προσωπικό του Αρκτούρου και της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης. Αυτή η δραστηριότητα δεν είχε προβλεφθεί στους αρχικούς σχεδιασμούς, αλλά μετά από συζητήσεις με τους ειδικούς του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας-Υπάτης και λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία των τριών προηγούμενων σεμιναρίων που οργανώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, κρίθηκε θεμιτό να υλοποιηθεί ένα επιπλέον σεμινάριο. Το σεμινάριο θα ακολουθεί τα πρότυπα και τους στόχους του project, καθιστώντας το αναπόσπαστο κομμάτι των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της παρούσας Δράσης. Το σεμινάριο πρόκειται να υλοποιθεί τον Οκτώβριο του 2019. 

Υποδράση 2: Εκπαίδευση και επιμόρφωση των ενδιαφερόμενων στην αειφορική διαχείριση βοσκοτόπων σύμφωνα με τους σκοπούς και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του project.

Διοργάνωση σεμιναρίου στον Γοργοπόταμο στις 13, 14 και 15 Ιουνίου. Το σεμινάριο ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο και περισσότερα από 40 άτομα συμμετείχαν. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, το εξειδικευμένο προσωπικό του Αρκτούρου έδωσε τρεις Ελληνικούς Ποιμενικούς σε κτηνοτρόφους της περιοχής.

Δράση F.5: 

Διοργανώθηκε μία επίσκεψη δίκτυωσης έργων LIFE, διάρκειας τεσσάρων ημερών από τις 27 έως τις 30 Μαΐου από το project. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, 9 ειδικοί των Σλοβενικών Δασικών Υπηρεσιών και 3 ειδικοί από το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ εκπροσωπώντας 2 LIFE projects, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συζητήσουν με συνεργάτες και εταίρους από την Ελλάδα και οι οποίο εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων LIFE. Είκοσι διεθνή στελέχη αποτελούμενα από Δασολόγους, Βιολόγους, Κτηνίατρους και Γεωπόνους από την Κροατία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους (7 έργα LIFE συνχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους). Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, εξειδικευμένο προσωπικό από τη Σλοβενία και την Κροατία επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου στο Νυμφαίο και στην Αγραπιδιά και ενημερώθηκαν για της δράσεις που υλοποιήθηκαν από τον Αρκτούρο στο Εθνικό Πάρκο της Οίτης.

Προετοιμασία της συνάντησης δικτύωσης η οποία θα λάβει χώρα στη Ρώμη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Sapienza και την ARSIAL (Regional Agency for Agriculture and Forestry of the Lazio Region - Γραφείο Περιφέρειας της Διεύθυνσης Δασών και Γεωργίας της περιοχής του Lazio). Τέσσερις ειδικοί από την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας θα επισκεφτούν την ARSIAL και το Πανεπιστήμιο Sapienza με σκοπό να παρουσιάσουν το έργο και να ενημερωθούν σχετικά με τα έργα LIFE της ARSIAL και για τις δραστηριότητες τους σχετικά με την ευρύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η δραστηριότητα δεν είχε προβλεφθεί στο budget του RST, αλλά λαμβάνοντας υπόψη το ότι υπήρχε υπολειπόμμενο ποσό που δεν είχε δαπανηθεί κατά τη διάρκεια των Δράσεων C.1 και C.6, καθώς και το γεγονός πως η δικτύωση είναι ένα από τα ζητούμενα, η ομάδα υλοποίησης του έργου του RST αποφάσισε να οργανώσει τη συγκεκριμένη επίσκεψη δικτύωσης.

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Ιούλιος, 2019

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα