Πρόοδος για το μήνα Φεβρουάριο 2018

Δράση C.7

Seed germination experiments at alternating temperatures (20/10 °C), under white light and in darkness, for Anthoxanthum odoratum (Livadies-26.06.2016), Brachypodium pinnatum (Gkioza-14.07.2016 - only under white light), Carex ovalis (Livadies-03.08.2016), Galium verum (Livadies-14.10.2016), Luzula multiflora (Livadies-27.07.2016), Luzula spicata (Alykaina-03.08.2016 - only under white light), Nardus stricta (Livadies-27.07.2016), Phleum alpinum (Livadies-27.07.2016 - only under white light), Potentilla recta subsp. laciniosa (Gkioza2-K1-27.07.2016 - only under white light), Prunella laciniata (Gkioza2-27.07.2016), Rumex acetosella (Livadies to Greveno-27.07.2016) and Heliotropium supinum (Nevropoli-10.09.2016).

Seed germination was also tested at constant temperatures (15 °C), under white light and in darkness, for Anthoxanthum odoratum (Livadies-26.06.2016), Prunella laciniata (Gkioza2-27.07.2016) and Rumex acetosella (Livadies to Greveno-27.07.2016).

Finally, the effect of cold stratification on seed germination, under white light and in darkness, was examined for Carex ovalis (Livadies-03.08.2016), Luzula multiflora (Livadies-27.07.2016) and Prunella laciniata (Gkioza2-27.07.2016), whereas the effect of warm stratification was examined for Prunella laciniata (Gkioza2-27.07.2016), Rumex acetosella (Livadies to Greveno-27.07.2016) and Heliotropium supinum (Nevropoli-10.09.2016).

Δράση F.1

Preparation and submission of a formal letter to Ministry of Environment and Energy in order to update the Standard Data Forms of the Natura 2000 network areas.

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Μάρτιος, 2018

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα