Πρόοδος για το μήνα Ιούνιο 2018

Δράση C.2

Ενίσχυση του πληθυσμού της Veronica oetaea * στο εποχικό λιμνίο (3170 *) στο οροπέδιο Λούκα στην Οίτη με σπορά.

Δράση C.4

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις με την Τεχνική Υπηρεσία και τους Επόπτες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τον υπεργολάβο, προκειμένου να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια για την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράχτη στο εποχικό λιμνίο της Νευρόπολης.

Δράση C.5

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές μετρήσεις προκειμένου να μειωθεί η πυκνή βλάστηση γύρω από το Juniperus foetidissima στο Όρος Οίτη σε συνεργασία με τον υπεργολάβο.

Δράση D.1

Παρακολούθηση των προσωρινών λιμνίων (3170 *) της Οίτης (Αλύκαινα, Λιβάδια και Γρεβενό) και του Καλλιδρόμου (Μουρούζος, Μουρίζα) από την Πηνελόπη Δεληπέτρου και τον Ηλία Δημητριάδη.

Δράση E.1

Στις στις 16 Ιουλίου 2018 οργανώθηκε συνάντηση, ο σκοπός της οποίας ήταν η ενημέρωση της ταινίας. Τα αποτελέσματα των έργων θα συμπεριληφθούν στην τελική έκδοση της ταινίας.

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Ιούνιος, 2018

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα