Πρόοδος για το μήνα Ιούλιο 2018

Δράση C.1

Προετοιμασία του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Προετοιμασία για την ολοκλήρωση των έργων περίφραξης των λιμνών στην Νευρόπολη και στην Αλύκαινα.

Δράση C.5

Αξιολόγηση του αντίκτυπου μετά τη μείωση της ελάτης σε σε μεμονωμένα δέντρα Juniperus foetidissima στις περιοχές Αμαλιόλακκα, Ζαμβανόλακκα & Κεραμοράξοι στην Οίτη. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον υπεργολάβο.

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές μετρήσεις προκειμένου να μειωθεί η πυκνή βλάστηση γύρω από το είδος Juniperus foetidissima στο όρος Οίτη σε συνεργασία με τον υπεργολάβο.

Δράση D.1

Παρακολούθηση των εποχικών λιμνίων (3170*) του όρους Οίτη (Αλύκαινα, Λιβάδια και Γρεβενό) και του Καλλιδρόμου (Μουρούζος, Μουρίζα), από την Πηνελόπη Δεληπέτρου και τον Ηλία Δημητριάδη.

Δράση D.4

Τριήμερη επίσκεψη στο όρος Όιτη για την παρακολούθηση των τεχνητών φωλιών. Δεν έχει εντοπιστεί καμία δραστηριότητα φωλεοποίησης.

Δράση D.5

Διήμερη επίσκεψη στην περιοχή του έργου για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των φυτευμένων δένδρων.

Δράση E.1

Στις στις 16 Ιουλίου 2018 οργανώθηκε συνάντηση, ο σκοπός της οποίας ήταν η ενημέρωση της ταινίας. Τα αποτελέσματα των έργων θα συμπεριληφθούν στην τελική έκδοση της ταινίας.

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Αύγουστος, 2018

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα