Πρόοδος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018

Δράση C.1

Η αξιολόγηση των προσφορών ολοκληρώθηκε. Η σύμβαση εκτιμάται ότι θα υπογραφεί στις αρχές Νοεμβρίου. Η περίφραξη της Νεβρόπολης ολοκληρώθηκε. Δεν επιτρέπεται βόσκηση στο μισό μέρος της λίμνης. Η περίφραξη του εποχικού λιμνίου στην περιοχή Αλύκαινα έχει ολοκληρωθεί.

Δράση D.3

Συγκέντρωση δεδομένων σύμφωνα με το πρωτόκολλο παρακολούθησης, για κάθε επιλεγμένο μεμονωμένο δέντρο κέδρου που πραγματοποιήθηκε για την παρακολούθηση της επίδρασης των παρεμβάσεων διαχείρισης της δράσης C.5.

Δράση E.4

Υποδράση 2: Εκπαίδευση και κατάρτιση των ενδιαφερομένων μερών στη βιώσιμη διαχείριση των βοσκοτόπων σύμφωνα με τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου.

Προετοιμασία της αφίσας για το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Rangeland (9-12 Οκτωβρίου 2018, Λάρισα, Ελλάδα).

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Σεπτέμβριος, 2018

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα