Πρόοδος για το μήνα Σεπτέμβριο 2017

Δράση C.3

It was decided to repeat the grassland treatments (cutting of grass overgrowth on Mt. Oiti and shrub and weed clearing on Mt. Kallidromo) as well as to move the exclusion cages on both mountains in this autumn (2017). This will provide more data for monitoring and evaluation after end of activities in view of the project extension for two years.

Δράση C.4

Removal of alien species and weeds (i.e. Echinochloa crus galli, Xanthium spinosum, Cynodon dactylon, Cirsium vulgare) from the temporary ponds (3170*) of Nevropolis, Mourouzos and Mouriza of Kallidromo, during three separate visits.

Δράση C.5

Import of field data into a suitable form for further processing.

Δράση D.1

Monitoring of the temporary ponds (3170*) of Nevropolis, Mourouzos and Mouriza of Kallidromo, on September 8-10, 2017, by Irini Vallianatou and Ilias Dimitriadis.

Δράση D.2

Field data regarding species composition and biomass were collected and evaluated in the burnt areas of Oiti. 

Δράση D.3

Import of data into a form suitable for further processing.

Δράση E.1

Α meeting was held at the Center of Environmental Education of Stylida-Ypati. Planning for student educational visits to both Oiti and Kallidromo during 2017 and 2018.

Δράση E.5

Participation of EKPA in the 15th Panhellenic Scientific Conference of the Hellenic Botanical Society which was held at Chania, Crete (Greece) on September 14-17, 2017, with oral presentation by Evelina Skourti entitled “Seed germination in Mediterranean temporary ponds (3170*): the case of two annual Ranunculaceae”.

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Οκτώβριος, 2017

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα