Δράση D.2 Παρακολούθηση της επίδρασης της διαχείρισης στα ορεινά λιβάδια (τύποι οικοτόπων 6210* και 6230*)

Εργασία πεδίου στα ορεινά λιβάδια της Οίτης. (Φωτο: Eugene Shogolev)
Σκοπός της δράσης αυτής είναι η παρακολούθηση των επιπτώσεων από τις  παρεμβάσεις του έργου στους ορεινούς λειμώνες (6210*, 6230*) στα όρη Καλλίδρομο και Οίτη. 
 
Η σύνθεση και η δομή της βλάστησης (συμπεριλαμβανομένης της φυτικής κάλυψης) καθώς και η βιομάζα θα παρακολουθούνται με δείκτες που θα καθοριστούν από τη δράση Α.5. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα συγκριθούν με την αρχική κατάσταση των ορεινών λειμώνων και θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των συγκεκριμένων δράσεων διαχείρισης C.1 και C.3 στους οικοτόπους. Η δράση θα ξεκινήσει τον τρίτο χρόνο του έργου, μετά την εφαρμογή των δράσεων C.1 και C.3 για τουλάχιστον έναν χρόνο, και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έργου. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα αξιολογούνται ετησίως.
 
Αναμένεται πως:
  1. Η Δράση C.1 (έλεγχος πρόσβασης, διαχείριση επισκεπτών) αναμένεται να επηρεάσει τη σύνθεση και τη δομή των ορεινών λειμώνων κυρίως μακροπρόθεσμα.
  2. Η Δράση C.2 θα επηρεάσει τη σύνθεση και τη δομή της βλάστησης των λειμώνων βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Η παρακολούθηση θα επιτρέψει την αξιολόγηση της επάρκεια των παρεμβάσεων διαχείρισης των δράσεων C.1 και C.3, και θα βοηθήσει στην τροποποίηση της μεθοδολογίας της διαχείρισης ή την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης αν κριθεί απαραίτητο.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα