Δράση F.1 Συντονισμός και διαχείριση του έργου

Εποχικό λιμνίο στην Οίτη. (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Η δράση εξασφαλίζει την αποτελεσματική  διαχείριση και συντονισμό του έργου και θα υλοποιηθεί από τρεις ομάδες (διαχείρισης, οικονομικής παρακολούθησης και επιστημονική).

Η ομάδα διαχείρισης, με επικεφαλή τον Διευθυντή του έργου,  είναι υπεύθυνη για την υποβολή των εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την επικοινωνία μεταξύ των εταίρων. Η ομάδα οικονομικής παρακολούθησης είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών των δαπανών του έργου. Η επιστημονική ομάδα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και υλοποίηση όλων των δράσεων διατήρησης και για τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων. Όλες οι ομάδες επικοινωνούν και ενημερώνουν τον διευθυντή για την πορεία υλοποίησης των δράσεων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα