Δράση F.3 Εξωτερική παρακολούθηση

Στην ανατολική πλευρά της Οίτης. (Φωτο: Χαράλαμπος Αλιβιζάτος)

Η δράση περιλαμβάνει τον εξωτερικό οικονομικό έλεγχο του έργου. Ένας εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής θα ελέγχει τα παραστατικά των δαπανών του έργου και τις διαδικασίες πληρωμών, και θα πιστοποιεί ότι τηρείται η κείμενη εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα