Δράση D.3 Παρακολούθηση της αποκατάστασης του οικοτόπου με Juniperus foetidissima (9560*)

Το έργο σκοπεύει να αυξησει την έκταση των δασών Juniperus foetidissima στην Οίτη. (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Σκοπός της δράσης είναι η παρακολούθηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του έργου στα δάση με Juniperus foetidissima στον Εθνικό Δρυμό Οίτης.

Συγκεκριμένα, η αποκατάσταση του τύπου οικότοπου 9560*, καθώς και τα αποτελέσματα της επανεισαγωγής του οικοτόπου (δράση C.5) θα παρακολουθούνται με δείκτες που θα καθοριστούν από τη δράση Α.7. Η δράση θα ξεκινήσει τον τέταρτο χρόνο του έργου, ένα χρόνο μετά την πρώτη φύτευση δειγμάτων Juniperus foetidissima (δράση C.5.), και θα συνεχιστεί μέχρι το πέρας του έργου. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα αξιολογούνται ετησίως.
 
Η παρακολούθηση θα επιτρέψει την αξιολόγηση της επάρκειας των παρεμβάσεων διαχείρισης της δράσης C.5 και θα βοηθήσει στην τροποποίηση της μεθοδολογίας της διαχείρισης ή την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης, αν κριθεί απαραίτητο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω δράση θα αξιολογήσει επίσης έμμεσα τις επιπτώσεις της δράσης C.7 (ex situ διατήρηση και αναπαραγωγή βασικών ειδών) στον οικότοπο 9560*, καθώς θα αξιολογήσει την επιτυχία της φύτευσης των δενδρυλλίων που θα παραχθούν από τη δράση C.7 και θα χρησιμοποιηθούν στη δράση C.5.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα