Δράση C.4 Διατήρηση των εποχικών λιμνίων (3170*)

Η εποχική λίμνη στη Νεβρόπολη του Καλλιδρόμου. (Φωτο:. Γιώργος Πολίτης)

Η δράση αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή διαχειριστικών παρεμβάσεων με στόχο τη διατήρηση και προστασία των εποχικών λιμνίων (3170*).

Η δράση θα ξεκινήσει κατά το τρίτο έτος του έργου και περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

  1. Έλεγχο της διάβρωσης στα δύο εποχικά λιμνία στη θέση Γρέβενο στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στην Νεβρόπολη στο Όρος Καλλίδρομο. Η υλοποίηση της παρέμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της δράσης Α.8, σε μια έκταση περίπου 0,5 εκταρίων στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και περίπου 3,5 εκταρίων στο Όρος Καλλίδρομο. Στις απότομες πλαγιές θα δημιουργηθούν αναβαθμίδες με την τοποθέτηση κορμών δέντρων. Αυτό θα μειώσει την ταχύτητα απορροής και θα ευνοήσει τη δημιουργία ξυλώδους βλάστησης.
  2. Αποκατάσταση του τροποποιημένου υδρολογικού συστήματος του εποχικού λιμνίου στις Λειβαδιές της Οίτης. Η βρύση που έχει κατασκευαστεί για σκοπούς αναψυχής νοτιοανατολικά της λίμνης έχει προκαλέσει μόνιμη κατάκλυση με νερό  σε μια συγκεκριμένη έκταση δίπλα στο λιμνίο. Η στρόφιγγα θα  αφαιρεθεί και η ροή του νερού θα ρυθμιστεί έτσι ώστε να αποκατασταθεί ευνοϊκό υδρολογικό σύστημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της δράσης Α.8.
  3. Πιλοτική αποκατάσταση των βιοτικών κοινοτήτων των εποχικών λιμνίων στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο. Αυτή η υποδράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της δράσης Α.3. Ο ευτροφισμός (που παρατηρήθηκε στα λιμνία της Νεβρόπολης και ανατολικά της Νεβρόπολης στο Καλλίδρομο) και η υποβάθμιση της χλωριδικής σύνθεσης των εποχικών λιμνίων μπορεί να είναι αποτέλεσμα της συσσώρευσης απορριμμάτων και/ή των διαταραγμένων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βιοτικών κοινοτήτων που οφείλονται σε διάφορους παράγοντες (π.χ. επιχωμάτωση, καταπάτηση, επέκταση θάμνων, υπερβόσκηση ή έλλειψη βόσκησης, άλλη έμμεση τροποποίηση του υδατικού συστήματος). Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με τις υποδράσεις 1 και 2 της παρούσας δράσης, αλλά και με τις δράσεις C.1 και C.3. Αυτή η υποδράση θα ασχοληθεί με τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην δράση Α.3, και προκαλούνται από τον ανταγωνισμό (π.χ. από κόψιμο ή ξερίζωμα μεγάλων ελόφυτων) ή τη θήρευση (εξάλειψη των θηρευτών). Επίσης, αυτή η υποδράση περιλαμβάνει την αποκατάσταση των πληθυσμών ειδών που είναι χαρακτηριστικά του οικοτόπου 3170 * (π.χ., Myosurus minimus). Η αποκατάσταση θα λάβει χώρα στα εποχικά λιμνία της Νεβρόπολης και ανατολικά της Νεβρόπολης, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλο λιμνίο, όπου αυτό ενδείκνυται, σύμφωνα με τη δράση Α.3. Στα εποχικά λιμνία της Νεβρόπολης, στη Λούκα και βόρεια της Τράπεζας, η αποκατάσταση της χλωριδικής σύνθεσης θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με την πιλοτική εγκατάσταση της Veronica oetaea * (δράση C.2). Το φυτικό υλικό για την αποκατάσταση θα προέλθει από τη δράση C.7.
beneficiary responsible for implementation: 

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα