Δράση C.7 Ex situ διατήρηση και διάδοση των βασικών ειδών των οικότοπων στόχων

Κώνοι του Juniperus foetidissima. (Φωτο: Κώστας Βιδάκης)

Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας τράπεζας σπόρων των βασικών ειδών των οικοτόπων-στόχων του έργου, με σκοπό τον πολλαπλασιασμό τους για την αποκατάσταση των οικοτόπων. Η δράση θα ξεκινήσει στο πρώτο έτος του έργου.

Η συγκέντρωση  γενετικού υλικού θα αφορά όλα τα τυπικά είδη των οικοτόπων-στόχων στα εποχικά λιμνία (3170*), στις ορεινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (6210* και 6230*), στα δάση Juniperus foetidissima  (9560*), και στα δάση Pinus nigra (9530*):

Η συλλογή αναπαραγωγικού υλικού από όλους τους οικότοπους, εκτός από το 9530*, θα  καθοριστεί από τις δράσεις A.3, Α.5, και Α.7. Για τον οικότοπο 9530 *, θα συλλεγούν σπόροι από Pinus nigra . Η συλλογή θα γίνει την κατάλληλη εποχή για κάθε είδος φυτού, και θα επαναλαμβάνεται για τουλάχιστον 3-4 χρόνια για την αναπλήρωση φυτών στις θέσεις του έργου αποκατάστασης (δράσεις C.2, C.4, και C.5), αλλά και επειδή, σε μερικά είδη, η ετήσια παραγωγή σπόρων είναι περιστασιακά μηδενική ή μειωμένη.

Η συλλογή θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του έργου με τρία σπάνια  φυτά, χαρακτηριστικά είδη των εποχικών λιμνίων, τα Veronica oetaea*, Myosurus minimus και Ranunculus lateriflorus. Οι σπόροι όλων των ειδών θα συλλέγονται από περισσότερους του ενός τοπικούς πληθυσμούς στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο, ώστε να συγκεντρωθούν παρτίδες σπόρων με μέγιστη γενετική ποικιλομορφία η οποία θα παρέχει φυτά προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες.

Η συλλογή θα γίνει είτε με το χέρι, για τους περισσότερους θάμνους και πόες, ή με τηλεσκοπική ψαλίδα για ψηλά ή απρόσιτα τμήματα ή, όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, με βενζινοκίνητους αναρροφητήρες ή χορτοκοπτικές μηχανές. Το γενετικό υλικό θα υποβάλλεται σε κατάλληλη επεξεργασία και θα αποθηκεύεται ή θα καλλιεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα.

Ο καθαρισμός σπόρων, ο διαχωρισμός και η διαλογή θα γίνει με το χέρι στην τράπεζα σπόρων του ΕΚΠΑ ή στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανάλογα με τις ανάγκες. Σπόροι όλων των ειδών θα αποθηκεύονται στη τράπεζα σπόρων του ΕΚΠΑ ενώ άλλοι κλώνοι θα αποθηκευτούν στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους στην Αθήνα. Δοκιμές βλάστησης για την παραγωγή των σποροφύτων, εφόσον αυτό απαιτείται για αδρανείς σπόρους, θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ. Η καλλιέργεια φυτών που θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση (δράσεις C.4 και C.5) θα γίνει στις εγκαταστάσεις του " Βοτανικού Κήπου Διομήδους. Πριν από τη φύτευση στις θέσεις αποκατάστασης. τα νεαρά φυτά θα μεταφερθούν στο Βοτανικό Κήπο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Οίτης για να εγκλιματιστούν στις τοπικές συνθήκες.

Υποσημείωση: Οι δράσεις C.2 και C.7 δεν συμπίπτουν μεταξύ τους όσον αφορά την επανεισαγωγή της Veronica oetaea*. Η δράση C.7 περιλαμβάνει τη συλλογή και την αποθήκευση σπόρων, καθώς και τη δοκιμή βλάστησης των σπόρων για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες συνθήκες φύτρωσης και τον χρονο βλάστησης. Η δράση C.2 περιλαμβάνει σπορά των συγκεντρωμένων σπόρων στις θέσεις αποκατάστασης  με τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα που υποδεικνύεται από τις δράσεις Α.4 και C.7.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα