Δράση D.5 Παρακολούθηση της επίδρασης της διαχείρισης στην Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos*)

Παρακολούθηση μεγάλων θηλαστικών με ραδιοπομπούς. (Φωτο: Α. Καραμανλίδης/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

Στόχος της δράσης είναι η παρακολούθηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων παρεμβάσεων στον πληθυσμό της Καφέ Αρκούδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη δράση Α.10, με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης του πληθυσμού και τα αποτελέσματα των δράσεων διατήρησης.

Η παρακολούθηση θα διεξαχθεί από δύο βιολόγους, οι οποίοι θα επισκέπτονται την περιοχή τρεις φορές τον χρόνο. Η διάρκεια της παρακολούθησης θα είναι 3 χρόνια, θα ξεκινήσει τον τρίτο χρόνο του έργου, μετά την εφαρμογή των παρεμβάσεων διατήρησης για τουλάχιστον έναν χρόνο, και θα ολοκληρωθεί με το πέρας  του έργου.
Η παρακολούθηση της Καφέ Αρκούδας θα επιτρέψει την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων διαχείρισης της δράσης C.9. Η σύγκριση των παρατηρήσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή των δράσεων διατήρησης ,διασφαλίζει τη συνεχή αξιολόγηση του έργου και θα βοηθήσει στην τροποποίηση της μεθοδολογίας της διαχείρισης ή την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης αν κριθεί απαραίτητο.
beneficiary responsible for implementation: 

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα