Στις 25 και 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ο πρώτος έλεγχος του έργου

Στις 25 και 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ο πρώτος έλεγχος του έργου  (Photo: Serafeim Chatziskakis)

Η κυρία Αναστασία Κουτσουλιούτσου, στέλεχος της εξωτερικής μονάδας παρακολούθησης των έργων LIFE στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πραγματοποίησε τον πρώτο έλεγχο του έργου στις 25 και 26 Ιουλίου. Την πρώτη ημέρα η κυρία Κουτσολιούτσου  ενημερώθηκε διεξοδικά για την εξέλιξη του έργου και πραγματοποίησε έλεγχο προόδου των εγκεκριμένων δράσεων και στόχων του στα γραφεία της ΕΕΠΦ.  Την δεύτερη ημέρα  ακολούθησε επίσκεψη στην περιοχή υλοποίησης του έργου, όπου ενημερώθηκε στο πεδίο για την πορεία υλοποίησης των δράσεων του έργου. Την κυρία Κουτσολιούτσου συνόδευσαν στην εξόρμηση αυτή εκπρόσωποι όλων των εταίρων.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα