Μέλη της ομάδας του έργου επισκέφτηκαν την περιοχή υλοποίησης του έργου

Μέλη της ομάδας του έργου επισκέφτηκαν την περιοχή υλοποίησης του έργου  (Φωτο:  Χρήστος Γεωργιάδης)

Στις 11 και 12 Μαΐου 2013, επιστήμονες από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων επισκέφτηκαν την περιοχή του έργου. Συγκεκριμένα η έρευνα πεδίου επικεντρώθηκε στα εποχικά λιμνία στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο. Στην Οίτη η επιστημονική ομάδα επισκέφτηκε επίσης την περιοχή του οικότοπου προτεραιότητας Juniperus foetidissima (9560*). Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης η επιστημονική ομάδα παρατήρησε και την βλάστηση της Veronica oetaea* σε ένα από τα εποχικά λιμνία της Οίτης.  

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα