Παρατήρηση ορνιθοπανίδας στην Οίτη

Παρατήρηση ορνιθοπανίδας στην Οίτη. (Φωτο: E. Shogolev)

Από τον περασμένο Νοέμβριο ο ορνιθολόγος του έργου, μαζί με συνεργάτες του, επισκέπτεται την Οίτη σε μηνιαία βάση. Από τον Μάρτιο οι επισκέψεις αυξήθηκαν σε δύο κάθε μήνα επειδή η δραστηριότητα της ορνιθοπανίδας έχει αυξηθεί. Στις επισκέψεις αυτες γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν τα πέντε είδη της ορνιθοπανίδας που είναι στόχοι του έργου με τη βοήθεια μαγνητοφωνημένων φωνών. Μέχρι στιγμής, τα τρία είδη δρυοκολαπτών (Picus canus, Dryocopus martius και Dendrocopos leucotos) έχουν εντοπιστεί, καθώς επίσης και δύο ακόμα είδη (Picus viridis και Dendrocopos minor). Έχουν παρατηρηθεί και κάποια άλλα είδη, όπως τα αρπακτικά Χρυσαετός (Aquila chrysaetos) και Φιδαετός (Circaetus gallicus). Τους επόμενους μήνες θα δωθεί έμφαση στην επίσκεψη σε όλη την περιοχή της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Οίτης, με σκοπό την εκτίμηση του πληθυσμού των πέντε ειδών καθώς και την κατάσταση του βιοτόπου τους και τον καθορισμό των απειλών.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα