Πρόοδος το μήνα Νοέμβριο 2014

Δράση  A.7

Data collection through sampling of Juniperus foetidissima populations and stands in Oiti National Park.

Δράση A.8

Meeting with RST staff for the preparation of the tenders for Action C.1 (Lamia 11/11/2014).

Δράση A.9

The external assistant-ornithologist made his twenty-fifth  and final field trip (8-10/11/2014) and submitted a full report.

Δράση C.3

Data collection from two cows of a herd on Mt. Kallidromo continued. The results so far are very promising since a complete picture of the animals’ movements is provided during day and night.

Δράση C.5

Conservation and plant care works for the transplanted Cupressus sempervirens plants. Growth measurements taken.

Δράση C.8

Installation of 20 artificial nests for Aegolius funerus in the area of Mt. Oiti National Park. Nests for the other three species have also been constructed.

Δράση Ε.1

Preparation of the program for the two-day seminar for tourism sector representatives.

Δράση Ε.3

The webpage of the project is continuously updated.

Δράση F.1

Preparation of the Progress Report to be submitted on 15th of December.

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Δεκέμβριος, 2014

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα