Πρόοδος για το μήνα Δεκέμβριο 2014

Δράση  A.7

Για τον καλύτερο υπολογισμό της αναπαραγωγικής ικανότητας Juniperus foetidissima, επιλέχτηκε ένα φυτό δείκτης στις συστάδες στην θέση Φακίτσα. Κάτω από την κόμη του συγκεκριμένου δέντρο δείκτη, τοποθετήθηκε πλαστικό δύχτι με σκοπό τη συλλογή των κόνων που πέφτουν. 

Δράση A.8

Συνανάντηση στη Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας με στελέχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την προετοιμασία των διαγωνισμώς για τα έργα της Δράσης C.1 (Λαμία 12/12/2014). 

Δράση A.9

Ο ορνιθολόγος, εξωτερικός συνεργάτης του έργου, παρέδοσε το τελικό παραδοτέο της Δράσης. 

Δράση C.3

Όσο αφορά την ημερήσια δραστηριότητα των βοοειδών στο Καλλίδρομο, επειδή οι δύο αγελάδες επέστρεψαν σε χαμηλότερες περιοχές, η ημερήσια παρακολούθησή τους σταμάτησε.

Action C.5

Διατήρηση και καλλιεργητικές φροντίδες στα μεταφυετευμένα φυτά κυπαρισσιού Cupressus sempervirens. Διαχωρισμός των φυτών που έουν το κατάλληλο μέγεθος για εμβολιασμό (πάχος βλαστού).

Δράση C.8

Τοποθέτηση 10 τεχνητών φωλιών για τον Λευκονότη (Dendrocopus leucotos)  στον Εθνικό Δρυμό Οίτης. 

Δράση Ε.3

Η ιστοσελίδα του έργου ανανεώνεται συνεχώς.

Δράση F.1

Προετοιμασία και υποβολή της Έκθεσης Προόδου.

Δράση F.2

Προετοιμασία της οργάνωσης της 3ης συνάντησης της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Μερών που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2015.

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Ιανουάριος, 2015

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα