Πρόοδος για το μήνα Φεβρουάριο 2016

Δράση C.1

Η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της δράσης υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Δράση C.3

Ενασχόληση με την προστασία από τη βόσκηση μιας περιοχής που κάηκε στο παρελθόν από δασική πυρκαγιά, η περιοχή περιλαμβάνεται στην περιοχή μελέτης στο Όρος Καλλίδρομο.

Δράση C.5

Συλλογή καρπών Juniperus foetidissima από το Όρος Γκιώνα (παραγωγή πολύ χαμηλή). Προσπάθεια για την εφαρμογή της μεθόδου σποράς που εφαρμόζεται στην Κύπρο. Ο λόγος για τη συλλογή από το Όρος Γκιώνα είναι η πλήρης απουσία καρπών στο Όρος Οίτη (δεν υπάρχει καθόλου παραγωγή).

Συντήρηση και καλλιεργητικές φροντίδες στα εμβολιάσμένα και μη εμβολιασμένα φυτών κυπαρισσιού. 

Δράση C.6

Η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της δράσης υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Δράση C.9

Εκτός από τις επαφές με την Δασική Υπηρεσία της Φθιώτιδας για την επίσημη έγκριση της Ειδικής Μελέτης για τη φύτευση των άγριων οπωροφόρων δέντρων, έγιναν περαιτέρω επαφές με την Κεντρική Δασική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επιστολή από το Υπουργείο εστάλη, στις 26/02/2016, σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τελική έγκριση της Ειδικής Μελέτης από το Δασαρχείο της Φθιώτιδας.

Δράση D.2

Συνεχίστηκε η στατιστική και η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τα βοοειδή στα οποία τοποθετήθηακαν κολλάρα την περίοδο 2015. 

Δράση D.3

Σχεδιασμός των μέτρων που προέκυψαν από τη δράση A.7 για την κάθε περιοχή του έργου. 

Δράση E.4

Προπαρασκευαστικές επαφές για την οργάνωση των διήμερων σεμιναρίων σε αγρότες.

Δράση F.1

Προετοιμασία της Εμδιάμεσης Έκθεσης (MtR). 

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Μάρτιος, 2016

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα