Πρόοδος για το μήνα Ιούλιο 2015

Δράση A.7

Μια εβδομαδιαία επίσκεψη στο Όρος Οίτη για την λεπτομερή χαρτογράφηση 4 νέων πληθυσμών (Ματάκια, Αμαλιόλακκα, Ζαπανδόλακκα και Τσούκα) του Juniperus foetidissima. Τα βιομετρικά στοιχεία καταγράφηκαν από έναν αντιπροσωπευτικό οικόπεδο 1.000 τετραγωνικών μέτρων σε κάθε σημείο, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση του πληθυσμού.

 

Δράση C.3

Δύο επισκέψεις εργασίας στα όρη Οίτη και Καλλίδρομο για μετρήσεις της φυτοκάλυψης και της παραγωγικότητας, μέσα και έξω από τα κλουβιά.

Δράση C.5

Πολλά μοσχεύματα από το σύνολο των 3.000 εμβολιασμένων φυτών κυπαρισσιού απορρίφθηκαν παρά τη συνεχή παρακολούθηση των μικρομετεωρολογικών συνθηκών της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στις ξύλινες κατασκευές, η καθημερινή βαθμονόμηση των συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας στο εσωτερικό, αλλάζοντας το αυτόματο πρόγραμμα ελέγχου του συστήματος υδρονέφωσης, και η προσαρμογή των συνθηκών σκίασης (αφαίρεση των διχτυών σκίασης) με το άνοιγμα-κλείσιμο των πλαστικών θαλάμων, σε καθημερινή βάση.

Η μέθοδος μεταμόσχευσης με Juniperus foetidissima έχει χαμηλό ποσοστό επιτυχίας. Το γεγονός αυτό, καθώς και οι εξαιρετικά ξηροθερμικές συνθήκες που επικράτησαν στην Αθήνα κατά τον μήνα Ιούλιο, φαίνεται να είναι οι βασικοί λόγοι για την απόρριψη του μοσχεύματος, που δεν καταφέραμε να αποφύγουμε ακόμη και αν ελήφθησαν εξαιρετικά εντατικά μέτρα για τον έλεγχο της υγρασίας και θερμοκρασίας γύρω από τα μοσχεύματα (όπως αναφέρεται παραπάνω). Οι ξηροθερμικές μετεωρολογικές συνθήκες εξακολουθούν να υφίστανται.

Δράση C.8

Επιλογή των περιοχών που θα πρέπει να εφαρμοστεί  μείωση γρασιδιού για τη βελτίωση των τροφικών πόρων του Alectoris graeca*.

Δράση C.9

Προσφορές για την επιλογή της καλύτερης τιμής για την αγορά ηλεκτρικών περιφράξεων.

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Αύγουστος, 2015

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα