Πρόοδος για το μήνα Ιούνιο 2015

Δράση A.4

Εργαστηριακή εργασία για την τράπεζα σπόρων στο Veronica oetaea*. Η δράση έχει επισήμως ολοκληρωθεί, αλλά τα δείγματα από την τράπεζα σπόρων που συλλέχθηκαν το 2014 επεξεργάζονται ακόμα λόγω του χρόνου απαραίτητου για την ολοκλήρωση των τεστ.

Δράση A.7

Βιομετρικές μετρήσεις των κώνων και των σπόρων του κέδρου που συλλέχθηκαν από το βουνό της Οίτης τον Δεκέμβριο για την καλύτερη εκτίμηση της αναπαραγωγικής ικανότητας του Juniperous foetidissima.

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε επίσης στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τους μαθητές της «Δεύτερης Ευκαιρίας» Σχολείο Παλλήνης-Αθήνα. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τους στόχους του προγράμματος LIFE και συμμετείχαν στις εργαστηριακές δουλειές για τον προσδιορισμό της αναπαραγωγικής ικανότητας του είδους Juniperus foetidissima.

Δράση C.3

Οι δραστηριότητες των δέκα αγελάδων με GPS κολάρα παρακολουθήθηκαν στο Όρος Καλλίδρομο και τα δεδομένα υποβλήθηκαν για μια πρώτη αξιολόγηση. Επίσης, η κίνηση των κλωβών σε παρακείμενες τοποθεσίες συνήφθη στις δύο Οίτη και το Καλλίδρομο. Επιπλέον, οι σωροί των καθαρισμένων θάμνων μετακινήθηκαν σε ρυάκια και λιμνούλες, έτσι ώστε να απελευθερωθεί περισσότερος χώρος βοσκής. Εν τέλει, η έκθεση προόδου των δραστηριοτήτων από αρχές Μαΐου 2015 έως τέλη Μαΐου 2015 εκπονήθηκε και υποβλήθηκε στο συντονιστή δικαιούχο.

 

Συνεχής παρακολούθηση των κινήσεων των δέκα (10) αγελάδων σε δύο κοπάδια στην περιοχή μελέτης του Καλλιδρόμου.

Δράση C.5

Συνέχιση της παρακολούθησης των μικρομετεωρολογικών συνθηκών της θερμοκρασίας του αέρα και της σχετικής υγρασίας στις ξύλινες κατασκευές, όπου τα 3000 μπολιασμένα κυπαρίσσια έχουν τοποθετηθεί. Τα δεδομένα των αισθητήρων αξιολογούνται καθημερινά και τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για τη διακρίβωση των συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας στις ξύλινες κατασκευές, αλλάζοντας το αυτόματο πρόγραμμα ελέγχου ομίχλη, τις συνθήκες σκίασης (αφαίρεση των διχτυών σκίασης) και με το άνοιγμα-κλείσιμο των πλαστικών θαλάμων, σε καθημερινή βάση.

Διατήρηση και εργασίες φροντίδας των φυτών διεξήχθησαν επίσης (άρδευση, καταπολέμηση των ζιζανίων).

Δράση C.7

Η μελέτη βλάστησης των χαρακτηριστικών ειδών του οικοτόπου 3170 *

Η βαθμολόγηση των πειραμάτων βλάστησης των σπερμάτων σε 5, 10, 15, 20, 25, 20/10, 25/15

° C για Ranunculus lateriflorus (σημείο συλλογής - ημερομηνία: Λειβαδιές -

06.23.2013), Polygonum sp. (σημείο συλλογής - ημερομηνία:  Γρεβενό -

08.13.2013), Myosurus minimus (σημείο συλλογής - ημερομηνία:: Γρεβενό - 07.21.2014), Limosella aquatica (σημείο συλλογής - ημερομηνία:: Λειβαδιές - 06.23.2013) και Juncus bufonius (σημείο συλλογής - ημερομηνία: Γρεβενό - 07.21.2014).

Νέα πειράματα βλάστησης σπόρων στους 30 και 30/20 ° C, κάτω από λευκό φως και στο σκοτάδι, για lateriflorus Ranunculus (σημείο συλλογής - ημερομηνία: Λειβαδιές - 06.23.2013) και Myosurus minimus (σημείο συλλογής - ημερομηνία: Γρεβενό - 07.21.2014).

Δράση D.1

Οι εργασίες πεδίου: παρακολούθηση των προσωρινών λιμνών (3170 *) και Veronica oetaea * στο όρος Οίτη. Μέτρα αποκατάστασης δεν έχουν ληφθεί ακόμα, αλλά συνεχίσαμε με την παρακολούθηση, λόγω  α) των μεγάλων διακυμάνσεων που παρατηρούνται στους πληθυσμούς του Veronica oetaea * και β) το γεγονός ότι ο μετεωρολογικός σταθμός άρχισε να λειτουργεί το χειμώνα του 2013, οπότε μέχρι τώρα είχαμε μόνο ένα έτος ταυτόχρονων μετεωρολογικών δεδομένων και εργασιών πεδίου σε τέλματα, ενώ χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο χρόνια.

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Ιούλιος, 2015

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα