Πρόοδος για το μήνα Φεβρουάριο 2015

Action C.3

Τα δεδομένα πεδίου σχετικά με τη φυτοκάλυψη και τη βιομάζα που συλλέχθηκαν από τις περιφράξεις τον Σεπτέμβριο 2014, αναλύθηκαν στατιστικά. Διαπιστώθηκε ότι η φυτοκάλυψη ήταν μειωμένη λόγω της βόσκησης στο Όρος Καλλίδρομο από ότι στο Όρος Οίτη (12,5% έναντι 6,5%). Η μείωση στη βιομάζα και στα δύο βουνά ήταν πολύ υψηλότερη (περισσότερο από 30%). Ακόμη και αυτό το ποσοστό κρίνεται ελαφρύ έως μέτριο. Οι πιο βοσκημένες περιοχές ήταν αυτή της Αλύκαινας στην Οίτη και της Νευρόπολης στο Καλλίδρομο. Καμένες περιοχές στην Οίτη είχαν λιγότερη φυτοκάλυψη αλλά περισσότερη βιομάζα σε σχέση με τις κοντινές μη-καμένες περιοχές.

Action C.5

Εμβολιασμός των 3.000 κυπαρισσιών με μοσχεύματα Juniperus foetidissima έχει αρχίσει. Τα εμβολιασμένα φυτά τοποθετήθηκαν σε ξύλινα θερμοκήπια σε ελεγχόμενο περιβάλλον με υψηλή υγρασία, που κατασκευάστηκε στις εγκαταστάσεις του IMFE από το τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό του. Τα μοσχεύματα J. foetidissima συλλέχθηκαν από οικοτόπους στο Εθνικό Πάρκο της Οίτης και φυλάχθηκαν σε ψυγεία για λίγες ημέρες. Η πρόσβαση στο Όρος Οίτη ήταν εξαιρετικά δύσκολη και επιτυγχάνεται μόνο με τα πόδια μετά από μακρινούς περιπάτους. Έμπειρο προσωπικό χρησιμοποιήθηκε για τον εμβολιασμό. Αυτό το προσωπικό παρακολούθησε ένα σεμινάριο στο οποίο η διαδικασία εμβολιασμού εξηγήθηκε λεπτομερώς από τους ερευνητές της IMFE.

Action F.2

Προετοιμασία για την τρίτη συνάντηση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Μερών που θα διεξαχθεί στις 11 Μαρτίου 2015.

 

 

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Μάρτιος, 2015

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα