Πρόοδος για το μήνα Ιανουάριο 2015

ΔράσηA.1

Επεξεργασία δεδομένων: χαρτογράφηση των οικοτόπων 6230*, 6210*, 9560*, 9530* στην περιοχή του έργου.

Δράση A.6

Επεξεργασία δεδομένων: χαρτογράφηση των συστάδων ΄δεντρων και θάμνων με βάση πρόσαφατες δορυφορικές φωτογραφίες και παλιθότερες αεροφωτογραφίες. 

Δράση C.3

Προκαταρκτικές εργασίες για τον εμβολιασμό  των μεταφυτευμένωνν Cupressus sempervirens με μοσχεύματα Juniperus foetidissima και εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τη συγκεκριμένη μέθοδο εμβολιασμού. Έγινε προμήθεια των ξύλινων κατασκευών για την τοποθέτηση των φυτών, απαραίτητα υλικά για τον εμβολιασμό και του υλικού για την κατασκευή και τη λειτουργία του συστήματος υδρονέφωσης.

Δράση C.5

Η συλλογή δεδομένων από δύο αγελάδες του κοπαδιού στο Καλλίδρομο έχει ολοκληρωθεί (μέχρι 31/12/2014). Τα περιλαίμια αφαιρέθηκαν από τα ζώα. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα κολάρα GPS έχουν μεταφερθεί σε κατάλληλη μορφή για περαιτέρω επεξεργασία με κατάλληλο λογισμικό. 

Δράση  C.7

Έλεγχος φύτρωσης των χαρακτηριστιών εδιών του οικότοπου 3170*.

Δράση Ε.3

Η ιστοσελίδα του έργου ενημερώνεται συνεχώς.

Δράση F.1

Πραγματοποίηση της συνάντησης διοίκησης του έργου (29/01/2015).

Δράση F.2

Προετοιμασία της τρίτης συανάντησης της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Μερών που θα οργανωθεί το Φεβρουάριο του 2016.

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Φεβρουάριος, 2015

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα