Πρόοδος για το μήνα Σεπτέμβριο 2012

 

Ο συντονιστής εταίρος προετοίμασε τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και το έστειλε στους συμπράττοντες εταίρους για την υποβολή τυχόν παρατηρήσεων. Ο συντονιστής εταίρος θα υπογράψει μια συμφωνία εταιρικής σχέσης με κάθε συμπράττων εταίρο. Το λογότυπο του έργου είναι έτοιμο και θα χρησιμοποιείται σε κάθε επικοινωνιακό υλικό και στα παραδοτέα του έργου. Η προετοιμασία της ιστοσελίδας του έργου έχει ξεκινήσει. Την 27η Σεπτεμβρίου 2012 διοργανώθηκε συνάντηση στα γραφεία του συντονιστή εταίρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο και συζητήθηκαν διοικητικά θέματα. Εκπρόσωποι των εταίρων συμφώνησαν για το χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα του έργου.

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Οκτώβριος, 2012

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα