Πρόοδος για το μήνα Δεκέμβριο 2015

Δράση A.7

Λεπτομερή χαρτογράφηση των ενδιαιτημάτων των 2 νέων πληθυσμών στη θέση Στενόβουνο και Ακονόραχη στην Οίτη κατά το μήνα Νοέμβριο, με βάση τα βιομετρικά στοιχεία και αξιολόγηση των δεδομένων. Πυρήνες έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή ανάλυση προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση του πληθυσμού.

Δράση A.8

Επίσκεψη στο Όρος Καλλίδρομο γύρω από τις λίμνες Νεβρόπολης και Μουρίζος προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι προδιαγραφές για τα προτεινόμενα έργα για τον έλεγχο της διάβρωσης.

Δράση C.3

Οι πληροφορίες που συλλέχθησαν από τoυς χειρισμούς της βλάστησης και των ζώων τους τελευταίους μήνες αναθεωρήθηκαν και συντάχθηκε  η ετήσια έκθεση. Εν τω μεταξύ, οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν με τους ιδιοκτήτες των κοπαδιών αγελάδων που βόσκουν στο όρος Καλλίδρομο, προκειμένου να αφαιρεθούν τα κολάρα από τις δέκα αγελάδες και να σταλούν στην ομάδα μελέτης για την επεξεργασία δεδομένων.

Δράση C.5

Καλλιεργητικές φροντίδες στα εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων φυτών κυπαρισσιού.

Δράση C.7 Βαθμολόγηση των πειραμάτων φύτρωσης των σπερμάτων (συμπεριλαμβανομένων των cut-tests και την προσθήκη των 1000 ppm GA3) για Ranunculus lateriflorus (σημεία συλλογής - ημερομηνίες:Λειβαδιές - 06.23.2013), Polygonum sp. (Σημεία συλλογής - ημερομηνίες: Γρεβενό - 08.13.2013), Myosurus minimus (σημείο συγκέντρωσης - Ημερομηνία: Γρεβενό - 07.21.2014), Limosella aquatica (σημείο συγκέντρωσης - Ημερομηνία: Λειβαδιές -23.06.2013) και Juncus bufonius (σημείο συγκέντρωσης - ημερομηνία : Γρεβενό - 07/21/2014). Για Polygonum sp. (Σημεία συλλογής - ημερομηνίες: Γρεβενό - 08.13.2013), Limosella aquatica (σημείο συγκέντρωσης - Ημερομηνία: Λειβαδιές - 06.23.2013) και Juncus bufonius (σημείο συγκέντρωσης - Ημερομηνία: Γρεβενό - 07/21/2014) σπόροι μεταφέρθηκαν, μετά από 3 μήνες ψύξης, σε διάφορες θερμοκρασίες επώασης (10, 15, 20, 25, 30, 20/10 και 30/20 ° C), υπό λευκό φως και στο σκοτάδι.

Δράση C.8

Είκοσι τεχνητές φωλιές τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένα σημεία στη ΖΕΠ του όρους Οίτη.

Δράση C.9

Συμβάσεις υπογράφηκαν με τον υπεργολάβοπου θα φυτέψει τα άγρια οπωροφόρα  δέντρα και τον πάροχο των ηλεκτρικών περιφράξεων. 30 ηλεκτρικοί φράκτες παρελήφθησαν παραδόθηκαν στην Ένωση Μελισσοκόμων της Λαμίας στις 12 Δεκεμβρίου, σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν παρουσίασεις του έργου LIFE ForOpenForests , με έμφαση σε δράσεις που στοχεύουν στην Καφέ Αρκούδα. Ο πάροχος των ηλεκτρικών περιφράξεων παρουσίασε επίσης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία τους σχετικά με τους σύσταση. Μια γόνιμη συζήτηση με τους μελισσοκόμους ολοκλήρωσε την εκδήλωση. Η κατανομή των περιφράξεων σε συγκεκριμένες μελισσοκόμους θα ολοκληρωθεί κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους, πολύ πριν από την εαρινή περίοδο.
Επίσημη έγκριση της ειδικής μελέτης για τη φύτευση των άγριων δέντρων  εξακολουθεί να αναμένεται από την Δασική Υπηρεσία.

Δράση D.2

Τα δεδομένα της βλάστησης, καθώς και τα στοιχεία για τις μετακινήσεις των ζώων που συλλέγονται από τα κολάρα των δέκα  αγελάδων υποβλήθηκαν σε επεξεργασία έτσι ώστε να ετοιμαστεί η ετήσια έκθεση της δράσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η βόσκηση ήταν ελαφρά έως μέτρια στο όρος Οίτη αλλά βαριά έως πολύ βαριά στο όρος Καλλιδρομο, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της σύνθεσης των ειδών. Αγελάδες στο τελευταίο βουνό φαίνεται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, ενώ η βοσκούν, αλλά τείνουν να συγκεντρώνονται στα μεγάλα δασικά ανοίγματα όπου ο  οικοτόπος 6230 * είναι παρών.

Δράση D.3

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρακολούθηση των Juniperus foetidissima που φυτεύτηκαν στη θέση  ΜΑΤΑΚΙΑ. Η θέση Τράπεζα δεν ήταν προσβάσιμη για την παρακολούθηση λόγω της κάλυψης χιονιού.

Δράση D.5

Στις 23 Δεκεμβρίου η επίσκεψη στην περιοχή του έργου έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξαν συναντήσεις και συνεργασία με:

  Κτηνοτρόφοι που έχουν λάβει Ελληνικούς Ποιμενικούς. Υπήρξαν συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση των σκυλιών που χορηγήθηκαν, καθώς και τα περιστατικά παρουσίας αρκούδας και τα προβλήματα με τα ζώα τους. Δεν υπήρξε καμία παρουσία της αρκούδας στο έδαφός τους και δεν αντιμετωπίσαν προβλήματα με τα κοπάδια τους από τις αρκούδες. κύριο πρόβλημά τους είναι η παρουσία του λύκου και οι πολλές ζημιές από λύκους στα ζώα τους. Τα αποτελέσματα όσον αφορά τον Ελληνικο Ποιμενικό δείχνουν μια σημαντική απώλεια  7 σκύλων που οφείλονται σε δηλητηρίαση, και 2  σε τροχαία ατυχήματα. Η συνολική απώλεια 9 από 22 χορηγηθέντων  σκυλιών υπογραμμίζει το πρόβλημα της παράνομης δηλητηρίασης σε τοπικό επίπεδο, τόσο για τα Ποιμενικά σκυλιά όσο και για την άγρια ​​ζωή.

Δράση F.1: Προετοιμασία της ενδιάμεση έκθεση (MtR). Η MtR θα υποβληθεί στις 31 του Ιανουαρίου 2016.

κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Ιανουάριος, 2016

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα