Συμμετοχή της ομάδας του έργου στην εναρκτήρια συνάντηση όλων των έργων LIFE 2011

15/11/2012  The HSPN project team participated in LIFE 2011 projects kick off meeting. Photo: G. Karetsos

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, ως ανάδοχος του έργου LIFE11NAT/GR/1014 “ForOpenForests”, συμμετείχε με την ομάδα της στην εναρκτήρια συνάντηση των έργων LIFE από την Ελλάδα και την Κύπρο, των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε το 2012. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2012, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Αθηνών (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»), και οργανώθηκε από την μονάδα εξωτερικού ελέγχου των έργων LIFE Ελλάδας και Κύπρου, Astrale. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των έργων LIFE που ξεκίνησαν το 2012 και έγινε σύντομη παρουσίασή τους. Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι έδωσαν χρήσιμες τεχνικές και οικονομικές συμβουλές για την υλοποίηση των έργων.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα