Ο ορνιθολόγος ξεκίνησε την εργασία πεδίου στις περιοχές του έργου

Scanning for birds on the southern side of Mt. Oiti. Photo: Eugene Shogolev

Στο πλαίσιο της Δράσης Α.9, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, ως υπεύθυνη υλοποίησής της, προσχώρησε στην πρόσληψη του ορνιθολόγου κου. Χαράλαμπου Αλιβιζάτου. Αντικείμενο της εργασίας του θα είναι επισκέψεις στην περιοχή του έργου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό να εντοπίσει και να μελετήσει τα 5 είδη ορνιθοπνίδας που είναι στόχοι του προγράμματος (Aegolius funereus, Alectoris graeca, Dryocopus martius, Denrocopos leucotos και Picus canus). Οι πρώτες επισκέψεις έχουν ήδη ξεκινήσει στο πεδίο, σε διάφορες διαδρομές και σημεία (δοκιμαστικά σε αυτή τη φάση). Εντοπίστηκαν ήδη ίχνη παρουσίας των τριών δρυοκολαπτών (χαρακτηριστικές τρύπες σε δένδρα) και καταβάλεται προσπάθεια να εντοπιστούν και τα πέντε είδη με τη βοήθεια μαγνητοφωνημένων φωνών.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα