Τοποθετήθηκαν οι πρώτες 30 τεχνητές φωλιές στην περιοχή του έργου

Τοποθετήθηκαν οι πρώτες 30 τεχνητές φωλιές στην περιοχή του έργου (Φωτο: Νίκος Πέτρου)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης C.8 τοποθετήθηκαν συνολικά 30 φωλιές σε συγεκριμένες θέσης στην ΖΕΠ της Οίτης. Πιο συγεκριμένα είκοσι φωλιές τοποθετήθηκαν για τον Αιγωλιό (Aegoliusfunereus) και δέκα για τον  Λευκονότη Δρυοκολάπτη (Dendrocoposleucotos). Θα γίνει προσπάθεια να τοποθετηθούν και οι υπόλοιπες φωλιές στις θέσεις που προτείνονται από την ορνιθολογική μελέτη πριν την αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου.Οι τεχνητές φωλιές θα παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα