Εκτίμηση του άριστου καθεστώτους βόσκησης

Εκτίμηση του άριστου καθεστώτους βοσκησης (Φωτο: Γιώργος  Λυριντζής)

Για την εκτίμηση του άριστου καθεστώτος βόσκησης, με στόχο τη διαχείριση των ποολίβαδων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας τους, συλλέχθηκαν δείγματα, στην Οίτη και το Καλλίδρομο, και μετρήθηκαν στο εργαστήριο, η φυτοκάλυψη και η βιομάζα εντός και εκτός των κλωβών. Οι σχεδιαζόμενοι χειρισμοί περιλαμβάνουν δύο βαθμούς βοσκοφόρτωσης, που αντιστοιχούν σε μέτρια (στο επίπεδο της βοσκοικανότητας) και έντονη (δύο φορές το επίπεδο της βοσκοικανότητας) βόσκηση, καθώς και τον μάρτυρα (μη βόσκηση), σε μη ανορθωμένα και ανορθωμένα ποολίβαδα με ελεγχόμενη καύση ή με αραίωση (κοπή) των θάμνων και ζιζανίων.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα