Πρόοδος για το μήνα Απρίλιο 2014

-Προπαρασκευαστικές Δράσεις 

 
Δοκιμές βλάστησης της Veronica oetaea* σε διάφορες θερμοκρασίες, σε φως και σκοτάδι, σε σπόρους που συλλέχθησαν στις 23/06/2013. Καταγραφή και ανάλυση των δειγμάτων εδάφους που συλλέχθησαν από τα τρία εποχικά λιμνία τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2013. 
 
Συνεχίστηκε η επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων.
 
Έγινε επιλογή δειγμάτων για την τράπεζα σπερμάτων της Veronica oetaea*.
 
Συνεχίστηκε η επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων.
 
Αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν το καλοκαίρι του 2013 για τον οικότοπο προτεραιότητας Δάση Juniperus foetidissima (9560*). Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν ότι θα χρειαστεί παραπάνω μελέτη τόσο του πληθυσμού όσο και των θέσεων του οικοτόπου. 
 
Ο ορνιθολόγος πραγματοποίησε την εικοστή  επίσκεψή του στο πεδίο (15-17/03/2014) και παρέδωσε την έκθεσή του. 
 
Ολοκληρώθηκε η μελέτη των προδιαγραφών για την διαχείριση του πληθυσμού της Καφέ Αρκούδας Ursus arctos*. Επίσης προετοιμάστηκε το περιεχόμενο του πόστερ για το συνέδριο του International Bear Association (IBA), που οργανώνεται από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ τον Οκτώβριο του 2014 στη Θεσσαλονίκη. 
 
 
-Δράσεις Διατήρησης
 
 
Ολοκληρώθηκαν οι τελικές διαπραγματεύσεις για την προμήθεια των δέκα δορυφορικών κολάρων με τα οποία θα παρακολουθείται η ημερήσια μετακίνηση των βοοειδών στο Όρος Καλλίδρομο.
 
Kαλλιεργητικές φροντίδες (άρδευση και λίπανση) στα 9.000 μεταφυτευμένα σπορόφυτα  Cupressus semperviren και παρακολούθηση της ανάπτυξης και του ποσοστού επιτυχίας στο 10% από τα 9.000 φυτά Cupressus sempervirens που μεταφυτεύτηκαν.
Έβολιασμός των σπορόφυτων  Cupressus sempervirens με εμβόλια Juniperus foetidissima τα οποία συλλέχθηκαν από την Οίτη στις 20/03/2014 με σκοπό τη σύγκριση με τα εμβολιασμένα σπορόφυτα με εμβόλια που συλλέχτηκαν στις 22/01/2014.   
 
Δοκιμές φύτρωσης σπερμάτων ειδών της χλωρίδας των εποχικών λιμνίων. 
 
 
-Δράσεις Διάδοσης των Αποτελεσμάτων
 
 
Εκτυπώθηκε η αφίσα του έργου.
 
Η ιστοσελίδα του έργου ανανεώνεται συνεχώς. 
 
 
-Δράσεις Συντονισμού και Διαχείρισης του Έργου
 
Στις 08/04/2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της ΕΕΠΦ με σκοπό να προγραμματιστεί η υλοποίηση των Δράσεων για το επόμενο διάστημα αλλά και να συζητηθεί το πρόγραμμα του ελέγχου του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 
κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Απρίλιος, 2014

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα