Πρόοδος για το μήνα Μάρτιο 2014

-Προπαρασκευαστικές Δράσεις

 
Δοκιμές βλάστησης της Veronica oetaea* σε διάφορες θερμοκρασίες, σε φως και σκοτάδι, σε σπόρους που συλλέχθησαν στις 23/06/2013. Καταγραφή και ανάλυση των δειγμάτων εδάφους που συλλέχθησαν από τα τρία εποχικά λιμνία τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2013. 
 
Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων.
 
Επιλογή δειγμάτων για την τράπεζα σπερμάτων Veronica oetaea*.
 
Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων.
 
Αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν το καλοκαίρι του 2013 για τον οικότοπο προτεραιότητας Δάση Juniperus foetidissima (9560*). Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν ότι θα χρειαστεί παραπάνω μελέτη τόσο του πληθυσμού όσο και των θέσεων του οικοτόπου. 
 
Ο ορνιθολόγος πραγματοποίησε την δέκατη ένατη  επίσκεψή του στο πεδίο (01-03/03/2014) και παρέδωσε την έκθεσή του. 
 
 
-Δράσεις Διατήρησης
 
 
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την προμήθεια των δέκα δορυφορικών κολάρων με τα οποία θα παρακολουθείται η ημερήσια μετακίνηση των βοοειδών στο Όρος Καλλίδρομο. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί από την εταιρία Lotek Wireless Inc. από το Οντάριο του Καναδά.
 
Kαλλιεργητικές φροντίδες (άρδευση και λίπανση) στα 9.000 μεταφυτευμένα σπορόφυτα  Cupressus semperviren και παρακολούθηση της ανάπτυξης και του ποσοστού επιτυχίας στο 10% από τα 9.000 φυτά Cupressus sempervirens που μεταφυτεύτηκαν.
Έβολιασμός των σπορόφυτων  Cupressus sempervirens με εμβόλια Juniperus foetidissima τα οποία συλλέχθηκαν από την Οίτη στις 20/03/2014 με σκοπό τη σύγκριση με τα εμβολιασμένα σπορόφυτα με εμβόλια που συλλέχτηκαν στις 22/01/2014.   
 
Δοκιμές φύτρωσης σπερμάτων ειδών της χλωρίδας των εποχικών λιμνίων. 
 
 
-Δράσεις Διάδοσης των Αποτελεσμάτων
 
 
Η ιστοσελίδα του έργου ανανεώνεται συνεχώς.
 
κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Μάρτιος, 2014

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα