Πρόοδος για το μήνα Φεβρουάριο 2014

-Προπαρασκευαστικές Δράσεις

 
 
Δοκιμές βλάστησης της Veronica oetaea* σε διάφορες θερμοκρασίες, σε φως και σκοτάδι, σε σπόρους που συλλέχθησαν στις 23/06/2013. Καταγραφή και ανάλυση των δειγμάτων εδάφους που συλλέχθησαν από τα τρία εποχικά λιμνία τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2013. 
 
Ο ορνιθολόγος πραγματοποίησε την δέκατη όγδοη επίσκεψή του στο πεδίο (10-12/02/2014) και παρέδωσε την έκθεσή του. 
 
Προετοιμασία των προδιαγραφών για την διαχείριση της Καφέ Αρκούδας, Ursus arctos*. Οι προδιαγραφές θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο.
 
Αξιολόγηση των συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων, προετοιμασία του τελικού παραδοτέου.
 
Προετοιμασία του τελικού παραδοτέου της Δράσης.
 
 
-Δράσεις Διατήρησης
 
 
Στις 27/02/2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Διεύθυνση Δασών Νομού Φθιώτιδας για να συζητηθούν οι προδιαγραφές για την υλοποίηση της Δράσης.
 
Έγιναν επαφές με εταιρίες που εξειδικεύονται στην παρακολούθηση βόσκησης μέσω δορυφόρου. Υποβλήθηκαν οι προσφορές και θα ακολουθήσει αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των διαδικασιών της προμήθειας ώστε να επιλεχθεί ο καταλληλότερος ανάδοχος.
 
Παρακολούθηση της ανάπτυξης και του ποσοστού επιτυχίας στο 10% από τα 9.000 φυτά Cupressus sempervirens που μεταφυτεύτηκαν. Διερεύνηση των κατάλληλων συνθηκών υψηλής σχετικής υγρασίας για τα 100 εμβολιασμένα φυτά Cupressus sempervirens με Juniperus foetidissima. Καθαρισμός των κώνων Juniperus foetidissima, ενσωμάτωση με υγρή άμμο και τοποθέτηση σε ψυκτικούς θαλάμους για ψυχρή στρωμάτωση. 
 
 
-Δράσεις Διάδοσης των Αποτελεσμάτων
 
 
Τυπώθηκαν τα δύο φυλλάδια του έργου. Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της αφίσας του έργου.
 
Η ιστοσελίδα του έργου ανανεώνεται συνεχώς. Στο κύριο μενού της ιστοσελίδας παρουσιάζεται και η πρόοδος του έργου.
κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Φεβρουάριος, 2014

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα