Πρόοδος για το μήνα Οκτώβριο 2013

-Προπαρασκευαστικές Δράσεις

 
Εργασία πεδίου για την χαρτογράφηση των οικοτόπων του Όρους Καλλίδρομο. Επεξεργασία δεδομένων. Ερμηνεία των δορυφορικών εικόνων του Όρους Καλλίδρομο.
 
Επεξεργασία και ερμηνεία των γεωλογικών, γεωμορφολογικών και γεωφυσικών μετρήσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή χαρτών. Προετοιμασία τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δειγμάτων νερού και εδάφους (ξηρή περίοδος του 2012 και υγρή περίοδος του 2013). 
 
Εργασία πεδίου για την καταγραφή της χλωριδικής σύνθεσης στα εποχικά λιμνία του Εθνικού Δρυμού Οίτης και του Όρους Καλλίδρομο. Επεξεργασία δεδομένων.
 
Δειγματοληψία εδάφους για την τράπεζα γενετικού υλικού της Veronica oetaea* στα εποχικά λιμνία στις Λιβαδιές, Αλύκαινα και Γρεβενό.
 
Υποβολή των προδιαγραφών για την υλοποίηση της Δράσης C.1 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  
 
Ο ορνιθολόγος πραγματοποίησε την δέκατη τέταρτη επίσκεψή του στο πεδίο (14-17/10/2013) και παρέδωσε την έκθεσή του. 
 
Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με τους βιολόγους Αλέξανδρο Καραμανλίδη   και Δημήτρη Μπούσμπουρα, μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Στην συνάντηση αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
  • α. Να πραγματοποιηθούν δύο επισκέψεις στο πεδίο μέχρι το τέλος του έτους με σκοπό τη συλλογή των διαθέσιμων στοιχείων.  Στις επισκέψεις αυτές θα γίνουν και καταγραφές σε δυτικές περιοχές από την περιοχή του έργου στις οποίες υπάρχουν πρόσφατες παρατηρήσεις αρκούδας. 
  • β. Να ολοκληρωθούν οι προδιαγραφές για την διαχείριση της καφέ αρκούδας σύμφωνα με τις καταγραφές που υπάρχουν για την παρουσία του είδους στην περιοχή του έργου.
  • γ. Να ενσωματωθεί στη μελέτη για τη φύτευση άγριων οπορωφόρων δέντρων (Δράση C.9), ένα μοντέλου για την δημιουργία διαδρόμων που θα συνδέουν την περιοχή του έργου με δυτικότερες περιοχές στις οποίες είχαμε πρόσφατες καταγραφές παρουσίας του είδους. 
 
Συνεχίζεται η καταγραφή, ή ανάλυση και η αξιολόγηση της γνώμης της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών. Μέχρι τώρα έχουν συμπληρωθεί περίπου 120 ερωτηματολόγια.
 
-Δράσεις Διατήρησης
 
Δοκιμαστικές καύσεις της ξυλώδους βλάστησης στα ορεινά λιβάδια του Εθνικού Δρυμού Οίτης στις 25 και 26 Οκτωβρίου.  
 
Συντήρηση και καλλιεργητικές επεμβάσεις (λίπανση και διαχείριση των ζιζανίων) στα 9.000 μεταμοσχευμένα κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens). Παρατηρήσεις της ανάπτυξης και της επιβίωσης σε δείγμα  10% των συνολικών φυτών. Συλλογή κώνων κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens) από υψηλά υψόμετρα στην περιοχή Ανώπολη Σφακίων για την αντικατάσταση πιθανών απωλειών φυτών κυπαρισσιού.
 
Σχετικά με τη φύτευση άγριων οπορωφόρων δέντρων στην περιοχή του έργου υπογράφηκε σύμβαση με τον Δασολόγο Χρηστάκη Ευαγγέλου και σχεδιάστηκε ένας χάρτης  που παρουσιάζει τα καταφύγια άγριας ζωής της περιοχής επειδή σύμφωνα με το νόμο για την βιοποικιλότητα οι περιοχές αυτές έχουν προτεραιότητα για αποκατάσταση ή/και βελτίωση οικοτόπων. Έγιναν νέες επαφές με κτηνοτρόφους της περιοχής και  άρχισε ο προγραμματισμός για την παράδοση των πρώτων κουταβιών Ελληνικού Ποιμενικού.    
 
-Δράσεις Διάδοσης των Αποτελεσμάτων
 
Στη 1 Οκτωβρίου ο Συντονιστής του έργου πραγματοποίησε συνάντηση με τα στελέχη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν οι ανάγκες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δράσης.  
Στις 3 Οκτωβρίου ο Συντονιστής του έργου παρουσίασε το έργο σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Βαλένθια της Ισπανίας.
Προετοιμασία του φυλλαδίου και της αφίσας του έργου. 
 
Η ιστοσελίδα του έργου ανανεώνεται συνεχώς. 
 
-Δράσεις Συντονισμού και Διαχείρισης του Έργου
 
Στη 1 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Λαμία, στα γραφεία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τις προδιαγραφές υλοποίησης των Δράσεων της Περιφέρειας. Στις 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα συντονισμού και διαχείρισης του έργου. 
 
Γενικά
Στις 10 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με κτηνοτρόφους της περιοχής στο χωριό Μπράλος. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωσή τους σχετικά με τις Δράσεις του έργου που τους αφορούν. 
  
 
κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Οκτώβριος, 2013

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα