Πρόοδος για το μήνα Σεπτέμβριο 2013

-Προπαρασκευαστικές Δράσεις

 
Εργασία πεδίου με σκοπό τη συλλογή γεωλογικών και γεωφυσικών στοιχείων των εποχικών λιμνίων του Όρους Καλλίδρομο.
 
Εργασία πεδίου για την καταγραφή της χλωριδικής σύνθεσης στο εποχικό λιμνίο Νευρόπολη στο Καλλίδρομο.
 
Συνεντεύξεις με κτηνοτρόφους του Εθνικού Δρυμού Οίτης και του Όρους Καλλίδρομου.
Επεξεργασία δεδομένων των Δράσεων Α.1, Α.2, Α.3, Α.4 και Α.6.
 
Επεξεργασία δεδομένων σχετικών με τον πληθυσμό του είδους Juniperus foetidissima για χαρτογράφηση των νέων περιοχών εξάπλωσής του που βρέθηκαν στην Οίτη.
 
Στελέχη της ΕΕΠΦ ξεκίνησαν την προετοιμασία των προδιαγραφών για την υλοποίηση της Δράσης C.1.
 
Ο ορνιθολόγος πραγματοποίησε την δέκατη τέταρτη επίσκεψή του στο πεδίο (4-6/9/2013) και παρέδωσε την έκθεσή του.
 
Μετά τις παρατηρήσεις την Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εισαγωγική Έκθεση, αποφασίστηκε η υλοποίηση της Δράσης να παραταθεί  μέχρι το τέλος του 2013.
 
Αξιολόγηση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Μέχρι σήμερα έχουν συμπληρωθεί 102 ερωτηματολόγια.
 
-Δράσεις Διατήρησης
 
Καθορισμός των περιοχών παρέμβασης με τις τρεις διαφορετικές εντάσεις βόσκησης (ελεγχόμενη βόσκηση, εντατική βόσκηση και ελεύθερη βόσκηση) στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο. Καθορισμός, χωροθέτηση και χαρτογράφηση  των περιοχών με Juniperus nana στις οποίες θα γίνουν ελεγχόμενες καύσεις στον Εθνικό Δρυμό Οίτης, καθώς και προσδιορισμός άλλων περιοχών όπου οι θάμνοι θα απομακρυνθούν μηχανικά. Προσδιορισμός, χωροθέτηση και χαρτογράφηση των θέσεων με ζιζάνια ή υπερβολική βιομάζα που θα απομακρυνθεί στις δύο περιοχές του έργου.  Αποφασίστηκε ποια εποχικά λιμνία θα περιφραχτούν και πως θα γίνουν οι περιφράξεις αυτές. Έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών που απαιτούνται για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών.  
 
Συντήρηση και καλλιεργητικές επεμβάσεις (λίπανση και διαχείριση των ζιζανίων) στα 9.000 μεταμοσχευμένα κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens). Παρατηρήσεις της ανάπτυξης και της επιβίωσης σε δείγμα  10% των συνολικών φυτών.
 
Σχετικά με τη φύτευση άγριων οπορωφόρων δέντρων στην περιοχή του έργου, ξεκίνησε η προετοιμασία της σύμβασης με τον Δασολόγο Χρηστάκη Ευαγγέλου και ο σχεδιασμός χάρτη που θα παρουσιάζει τα Καταφύγια Άγριας Ζωής της περιοχής, επειδή σύμφωνα με το νόμο για την βιοποικιλότητα οι περιοχές αυτές έχουν προτεραιότητα για αποκατάσταση ή/και βελτίωση οικοτόπων.  
 
-Δράσεις Διάδοσης των Αποτελεσμάτων
 
Στις 19 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της  ΕΕΠΦ σχετικά με τα θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 
Η ιστοσελίδα του έργου ανανεώνεται συνεχώς. 
 
-Δράσεις Συντονισμού και Διαχείρισης του Έργου
 
Στις 17 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της ΕΕΠΦ, με σκοπό την αξιολόγηση και συζήτηση των σχολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εισαγωγική έκθεση και τον έλεγχο της εξωτερικής μονάδας παρακολούθησης του έργου.
 
 
κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Σεπτέμβριος, 2013

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα