Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο δεύτερος ετήσιος έλεγχος του έργου

Ο καθηγητής Κ. Γεωργίου παρουσιάζει την αναφορά του ΕΚΠΑ. (Φωτο: Χρηστος Γεωργιάδης)

Η κυρία Αναστασία Κουτσουλιούτσου, στέλεχος της εξωτερικής μονάδας παρακολούθησης των έργων LIFE στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πραγματοποίησε τον δεύτερο έλεγχο του έργου στις 28 Ιουνίου. Η κυρία Κουτσολιούτσου ενημερώθηκε διεξοδικά για την εξέλιξη του έργου και πραγματοποίησε έλεγχο προόδου των εγκεκριμένων δράσεων και στόχων του στα γραφεία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Μετά τον διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο ακολούθησε επίσκεψη στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ενημερώθηκε από μέλη της ομάδας του έργου για τα αποτελέσματα των προσπαθειών φύτρωσης στο εργαστήριο της Veronica oetaea* και για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΚΠΑ.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα