Πρόοδος για το μήνα Νοέμβριο 2013

-Προπαρασκευαστικές Δράσεις

 
Εργασία πεδίου για την χαρτογράφηση των οικοτόπων του Όρους Καλλίδρομο. Επεξεργασία δεδομένων. Ερμηνεία των δορυφορικών εικόνων του Όρους Καλλίδρομο.  
 
Επεξεργασία και ερμηνεία των γεωλογικών, γεωμορφολογικών και γεωφυσικών μετρήσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή χαρτών. Προετοιμασία τεχνικής έκθεση με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δειγμάτων νερού και εδάφους (ξηρή περίοδος του 2012 και υγρή περίοδος του 2013). Προετοιμασία για την εγκατάσταση των δύο μετεωρολογικών σταθμών στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο.
 
Προετοιμασία προδιαγραφών για την υλοποίηση των Δράσεων C.1 και C.6. 
 
Ο ορνιθολόγος πραγματοποίησε την δέκατη Πέμπτη επίσκεψή του στο πεδίο (5-7/11/2013) και παρέδωσε την έκθεσή του. Στις 6 Νοεμβρίου 2013, επιβεβαιώθηκε η παρουσία του Αιγωλιού  (Aegolius funereus) στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και συγκεκριμένα στην περιοχή Αλύκαινα.
 
Η συλλογή δεδομένων συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια των δύο επισκέψεων στην περιοχή του έργου, την 1 και στις 20-22 Νοεμβρίου 2013. Η πρώτη επίσκεψη έγινε σε συνδυασμό με την παράδοση κουταβιών Ελληνικού Ποιμενικού σε κτηνοτρόφους  ( βλ. Δράση C.9), και η δεύτερη με τη συμμετοχή του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Μερών (20 Νοεμβρίου 2013). Κατά τη διάρκεια των δύο επισκέψεων πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις  με τον ΕΛΓΑ , καθώς και με κτηνοτρόφους της περιοχής  και συγκεκριμένα από την  Υπάτη, την  Καστανιά και το Νεοχώρι . Οι επαφές αυτές επιβεβαίωσαν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την παρουσία αρκούδας στην περιοχή κατά τα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου προς τα δυτικά ( Νεοχώρι ) και ανατολικά ( Παύλιανη - Οίτη ) του Εθνικού Δρυμού Οίτης, καθώς και τον Οκτώβριο κοντά στην Καστανιά.
Τέλος, είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία των προδιαγραφών για τη διαχείριση της αρκούδας, σύμφωνα με την παρουσία και τη δυναμική του πληθυσμού του είδους στην περιοχή του έργου, με τα μέχρι σήμερα στοιχεία.
 
Συνεχίζεται η καταγραφή, ή ανάλυση και η αξιολόγηση της γνώμης της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών.  
 
-Δράσεις Διατήρησης
 
Έγινε καθαρισμός της ξυλώδους βλάστησης  για την αποκατάσταση των εποχικών λιμνίων στα ορεινά λιβάδια του Εθνικού Δρυμού Οίτης. Κατά την επίσκεψη στη Λαμία (11 και 12 Νοεμβρίου) έγιναν επαφές με υποψήφιους αναδόχους σχετικά με την κατασκευή και τοποθέτηση των μεταλλικών κλωβών, και έγινε επίσκεψη στην περιοχή του έργου.
 
Συντήρηση και καλλιεργητικές επεμβάσεις (λίπανση και διαχείριση των ζιζανίων) στα 9.000 μεταμοσχευμένα κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens). Αξιολόγηση των  παρατηρήσεων που πραγματοποιήθηκαν για την επιβίωση και αύξηση σε δείγμα 10% του συνόλου.
 
Η επιτυχία του πιλοτικού εμβολιασμού εκτιμήθηκε σε περίπου 20%. Έγινε μια προσπάθεια από το προσωπικό του Ινστιτούτου να αναλύσει τους πιθανούς αρνητικούς παράγοντες, προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες. Η κύρια παράμετρος φαίνεται να είναι η ξήρανση υποκειμένου κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens).
 
Συλλέχθηκαν Κώνοι κυπαρισσιού από μεγάλο υψόμετρο στην Κρήτη, και συγκεκριμένα από την Ανώπολη Σφακίων του νομού Χανίων, στις 14-16 Νοεμβρίου, προκειμένου να αντικατασταθούν πιθανές επιπλέον απώλειες  στο φυτώριο.
 
Τα πρώτα δώδεκα κουτάβια, ηλικίας  2 μηνών,  παραδόθηκαν την 1η Νοεμβρίου, σε  κτηνοτρόφους από το Ζηλευτό, Σπερχειάδα, Καινούργιο, Ηράκλεια, Ελευθεροχώρι, Αργυροχώρι, Γραμμένη, Τρίλοφο και Καστανιά Υπάτης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Κτηνοτρόφων  Φθιώτιδας και τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Αθανάσιος Ασπρουλάκης, συμμετείχε στις συναντήσεις του προσωπικού του Αρκτούρου με τους κτηνοτρόφους .
Όσον αφορά τη φύτευση των οπωροφόρων δένδρων στην περιοχή του έργου και την προετοιμασία της σχετικής μελέτης, ο δασολόγος Χριστάκης Ευαγγέλου συναντήθηκε με τη Δασική Υπηρεσία, στις 21 Νοεμβρίου, και στη συνέχεια επισκέφθηκε τις περιοχές που προτείνονται από τη Δασική Υπηρεσία. Οι τελικές θέσεις φύτευσης δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν ακόμη, καθώς πρέπει να αξιολογηθούν πολλοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος προστασίας των θέσεων και της εντατικής χρήσης του χώρου από τους κτηνοτρόφους. Οι περιοχές που είναι Καταφύγια Άγριας Ζωής αξιολογήθηκαν πρώτες, διότι, σύμφωνα με το νόμο για τη βιοποικιλότητα, οι περιοχές αυτές έχουν προτεραιότητα για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων. Απορρίφθηκαν όμως επειδή βρίσκονται εντός ζωνών αυστηρής προστασίας (όπου τέτοιες παρεμβάσεις δεν επιτρέπονται) και είναι πολύ κοντά σε οικισμούς. Πρώτες υποψήφιες είναι οι περιοχές του Νεοχωρίου και της Καστανιάς Υπάτης, στη δυτική πλευρά του Εθνικού Δρυμού Οίτης, για τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω διαβουλεύσεις με τη Δασική Υπηρεσία και το Σύλλογο Κτηνοτρόφων.
 
 
-Δράσεις Διάδοσης των Αποτελεσμάτων
 
Στις 27 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Συντονιστής του έργου Χρήστος Γεωργιάδης και οι Σταμάτης Σκαμπαρδώνης και Αλέξια Νικηφοράκη. Η συνάντηση είχε σκοπό να προγραμματιστούν τα σεμινάρια και οι σχολικές εκπαιδευτικές επισκέψεις στην περιοχή του έργου. 
Συνεχίζεται η προετοιμασία των δύο φυλλαδίων και της αφίσας και τις αφίσας του έργου.   
 
Η ιστοσελίδα του έργου ανανεώνεται συνεχώς. 
 
-Δράσεις Συντονισμού και Διαχείρισης του Έργου
 
Στις 20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Μερών στη Λαμία. Σκοπός της συνάντησης ήταν να παρουσιαστούν οι προτάσεις χωροθέτησης και οι προδιαγραφές για την υλοποίηση των Δράσεων C.1 και C.6.
 
κατηγορία: 
Μήνας/Έτος: 
Νοέμβριος, 2013

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα