Δράση F.5 Δικτύωση με άλλα έργα LIFE

Κτηνιατρική δουλειά στο πεδίο. (Φωτο: Γ. Μουτάφης/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

Με αυτή τη δράση θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο επικοινωνίας με άλλα έργα LIFE, τα οποία έχουν κοινούς στόχους, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και επιστημονικής γνώσης για την διαχείριση των οικοτόπων και  ειδών στόχων του έργου.  Εκτός από την δικτύωση με τα έργα αυτά, μέσω διαδικτύου θα οργανωθεί μια επιστημονική επίσκεψη στην περιοχή του έργου από εκπροσώπους άλλων έργων LIFE, καθώς και επισκέψεις μελών της ομάδας του έργου σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες άλλων έργων LIFE στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα