Δράση F.4 Διαχείριση ειδών και οικοτόπων μετά το πέρας του έργου

Ροδιές από οχήματα 4Χ4 σε ένα από τα εποχιακά λιμνία της Οίτης. (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Τον τελευταίο χρόνο υλοποίησης του έργου θα εκπονηθεί ένα σχέδιο για τη συνέχιση των δράσεων μετά το πέρας του. Στο σχέδιο θα περιγράφεται ποιος φορέας θα αναλάβει την συνέχιση κάθε συγκεκριμένης δράσης, ο απαιτούμενος προϋπολογισμός και οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Η δράση αυτή θα εξασφαλίσει τη μακροχρόνια συμβολή των δράσεων στην διαχείριση και προστασία των οικοτόπων και ειδών στόχων του έργου.

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα