Δράση Ε.4 Εκπαίδευση στην προστασία και διαχείριση οικοτόπων

Εκπαίδευση ντόπιων κατοίκων στο πεδίο. (Φωτο: Γ. Μουτάφης/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

Σκοπός αυτής της δράσης είναι να εκπαιδεύσει τους “χρήστες” των δύο περιοχών στις μεθόδους διαχείρισης που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Η δράση περιλαμβάνει δύο υποδράσεις:

Η πρώτη υποδράση θα υλοποιηθεί κατά την διάρκεια του τελευταίου χρόνου του έργου και περιλαμβάνει δύο τετραήμερα σεμινάρια (ένα για τον Εθνικό Δρυμό Οίτης και ένα για το Όρος Καλλίδρομο). Σε αυτά θα συμμετέχουν στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και εθελοντές. Τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική εκπαίδευση όσο και πρακτική άσκηση στο πεδίο. 
 
Η δεύτερη υποδράση περιλαμβάνει την εκπαίδευση και την κατάρτιση αγροτών στην αειφόρο διαχείριση των ορεινών λιβαδιών, σύμφωνα με τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου. Στο πλαίσιο αυτής της υποδράσης θα οργανωθεί μια σειρά από τριήμερα σεμινάρια για κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και άλλους αγρότες της περιοχής. Τα σεμινάρια θα γίνονται κάθε χρόνο, ξεκινώντας από τον δεύτερο χρόνο υλοποίησης του έργου. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 8 σεμινάρια που θα περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και πρακτική στο πεδίο όταν θεωρείται σκόπιμο.    
beneficiary responsible for implementation: 

Designed - Developed by stinpriza.org | Powered by Drupal
Τα περιεχόμενα του https://foropenforests.org, διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα